De Nieuwe Kroniek

TIEL In het nieuwe nummer van het blad van de Vereniging Oudheidkamer Tiel e.o. laat weer een grote hoeveelheid aan onderwerpen zien, allen gerelateerd aan Tiel en omgeving.

door Frits Kat

In het eerste artikel wordt aandacht besteed aan de in 1976 gestolen kelk luit de katholieke kerk in Maurik. De kelk werd later verfraaid met sieraden. Uiteindelijk werd de kelk in 1943 geconsacreerd. Helaas is de kelk nog altijd niet gevonden. Slechts een fotootje en de verklaring dat de kelk in 1943 is ingewijd, zijn nog over.

In "Schatgraven in het rechterlijk archief van Tiel en Zandwijk" wordt enerzijds aangegeven dat zoeken in rechterlijke archieven een moeilijke zaak is, anderzijds wordt aangegeven dat het Regionaal Archief daarbij de helpende hand biedt. Zo is er b.v. een lijst van termen en uitdrukkingen die voorkomen in de rechterlijke- en notariële archieven beschikbaar. Ook is men bezig met het transcriberen van moeilijk leesbare bronnen.

In een volgend artikel wordt aangegeven dat de slag bij Vlaardingen in 1018 voor Tiel een ramp was. Graaf Dirk 111 bouwde bij Vlaardingen een burcht en begon tol te heffen. Tielse kooplieden attendeerden de keizer op hun en zijn verlies aan inkomsten. Diens poging Dirk 111 te verslaan mislukte jammerlijk: de tolheffing ging gewoon door en de keizerlijke bescherming van Tiel was voorgoed verdwenen.

In de volgende bijdrage wordt de opknapbeurt van drie Tielse stegen "het Scheidingsstraatje, de Marktgang en de Korte Nieuwsteeg" aanschouwelijk gemaakt. In "Funerair erfgoed in Tiel. Meer waard dan steen alleen" wordt een pleidooi gehouden voor het behoud van dit erfgoed.

Al lange tijd is cremeren helemaal in en vindt begraven steeds minder plaats. Cremeren is goedkoper en onderhoudsverplichtingen zijn er niet. Toch is ruimen geen optie. Het laat lege plekken ontstaan en vernietigt bovendien het funeraire erfgoed van de naamlijsten. Het valt te hopen dat gemeenten hieraan aandacht besteden in hun beleidsvoornemens.

In de vaste rubriek "Uit de vlooienklap" wordt aandacht besteed aan de geschiedbeleving op herdenkingsborden uit de Eerste Wereldoorlog. Belangrijke personen en gebeurtenissen worden gevisualiseerd. Opvallend hierbij is het ontbreken van de grootste ramp: de Spaanse Griep. In de volgende artikelen is het verhaal van de granaat zeer opmerkelijk. Enige tijd geleden kreeg de Oudheidkamer een merkwaardig pamflet. Samen met andere vlugschriften had het pamflet gezeten in een granaat. De bedoeling was dat de granaat zou ontploffen boven de Duitse linie en de Nederlandse soldaten in Duitse dienst zou aansporen over te lopen. De modder van de Tielerwaard werd helaas het einddoel. In de rest van het nummer wordt melding gemaakt van een nieuwe aanwinst van het Flipje-en Streekmuseum: een studie van het portret van Chassé.

Vier boekbesprekingen en nieuws van het R.A.R. sluiten dit nummer van de Nieuwe Kroniek af.