• De Blinker, nieuwe school in Kerk Avezaath

    William Hoogteyling

De Blinker nieuwe basisschool in Kerk-Avezaath

KERK-AVEZAATH 'Samen leren en groeien. Mogen zijn wie je bent en laten zien wat je kunt.' Daar draait het om bij De Blinker, de nieuwe openbare basisschool die in augustus 2017 in Kerk-Avezaath van start gaat.

De Blinker ontstaat door het samengaan van de openbare basisscholen Kastanjepoort in Erichem en De Daverhof in Kerk-Avezaath. De naam verwijst naar de missie van de school: Ieder kind heeft talent(en), blinkt wel ergens in uit en krijgt de ruimte zijn/haar talent(en) te ontwikkelen.

Met de keuze voor het samengaan van de basisscholen in Erichem en Kerk-Avezaath blijft het karakter van de dorpsschool overeind en wordt het onderwijs voor hoogbegaafden behouden in de gemeente Buren. ,,Zo kunnen we ruime aandacht schenken aan de ontplooiing van de talenten van alle kinderen in een veilige omgeving", zegt Henriëtte van de Sluis, schoolleider van De Blinker. ,,Sport en muziek horen daarbij. We willen ook meer naschoolse activiteiten ontwikkelen."

Regulier en hoogbegaafden-onderwijs

De Kastanjepoort verzorgt nu zowel regulier voltijds basisonderwijs als basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen in deeltijd. Dit schooljaar volgen ruim dertig leerlingen afkomstig uit een straal van circa 30 kilometer rond Erichem het hoogbegaafdenonderwijs. Het volgend schooljaar zijn er zes groepen voor regulier basisonderwijs en twee groepen voor hoogbegaafdenonderwijs op de nieuwe school in Kerk-Avezaath. Het voordeel van de fusie is dat er voltijds hoogbegaafdenonderwijs wordt gegeven. De Blinker is specialist in hoogbegaafdenonderwijs binnen BasisBuren, de organisatie voor openbaar onderwijs in de gemeente Buren en Kapel-Avezaath (gemeente Tiel).

In de groepen 1, 2 en 3 wordt regulier basisonderwijs gegeven met aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Vanaf groep 4 is er de mogelijkheid voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs.

Leerlingen uit de reguliere en de hoogbegaafdengroepen werken in de middaguren gezamenlijk aan IPC-onderwijs. Dit integraal thematisch en creatief leerplan voor kinderen van 4-12 jaar is gericht op de creatieve en de zaakvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en techniek. ,,De kinderen leren samen te werken met respect voor elkaar", zegt Henriëtte van de Sluis.

Meer weten? Henriëtte van de Sluis, schoolleider De Blinker, 0344-681748, Henriette.van.de.Sluis@BasisBuren.nl