• Imkervereniging West-Betuwe
  • Imkervereniging West-Betuwe
  • Imkervereniging West-Betuwe

Cursus Ecologisch Beheer voor méér biodiversiteit

BUREN Woensdag 10 april is de cursus Ecologisch beheer van start gegaan voor de groene ambtenaren in de Betuwe. Negentien deelnemers uit de gemeenten West Betuwe, Culemborg, Buren, Neder-Betuwe, het Waterschap Rivierenland en de Avri waren aanwezig. Nomi Havelaar van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland verzorgde de cursus. De eerste dag was Peter de Groot van Biodivers te gast, hij vertelde met veel enthousiasme over de mogelijkheden om tot méér biodiversiteit te komen door te zaaien in combinatie met een ander maaibeheer. In diverse groenstroken in Culemborg konden de resultaten besproken en bewonderd worden.

Naast deze cursus heeft de Provincie Gelderland het initiatief genomen voor het Leernetwerk Ecologisch bermbeheer voor álle gemeenten in Gelderland. Deze twee initiatieven vullen elkaar mooi aan, deze cursus is een praktische verdieping op het leernetwerk.

Info: westbetuwe@gmail.com