• Prins Bernhard Cultuurfonds

Cultuurfonds wijst 3450 euro toe aan Tielse projecten

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft voor 60 projecten op het gebied van cultuur en natuur een totaalbedrag van €191.000 toegekend. Enkele toekenningen zijn gedaan uit de CultuurFondsen op

Naam het Coulissenfonds en het Palet Fonds. Het Servicepunt Amateurkunst Rivierenland heeft 3000 euro toegekend gekregen voor de theaterproductie Vrij Vertaald en de Vereniging Tiels Mannenkoor hebben 450 euro gekregen voor een piano voor het jongenskoor.

Het budget dat het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland in 2016 beste­den had is nagenoeg opgebruikt met in totaal 296 toekenningen met een totaalbedrag van € 746.389. Dit geld was onder meer afkomstig van de Lotto

en de BankGiro­Lote­rij, donaties en een col­lecte die jaar­lijks in mei onder de naam Anjeractie wordt gehou­den.

Een CultuurFonds op Naam

Een CultuurFonds op Naam is een moderne vorm van cultuurmecenaat: een bijzondere manier om cultuur, natuur en wetenschap in Nederland te ondersteunen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt particulieren, stichtingen, en bedrijven die mogelijkheid. Een CultuurFonds op Naam komt tot stand via een schenking of bij testament.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een stichting met een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. Door het verlenen van bijdragen, het opzetten van projecten en het uitreiken van prijzen zet het Prins Bernhard Cultuurfonds zich in voor cultuur en natuur­.

Info: www.cultuurfonds.nl, 026-3598635.