• Neeltje van Triest
  • Neeltje van Triest

Cornielje wacht gemeentelijk initiatief af

 

Neeltje van Triest

@neeltjevt

 

Burgemeester Jan de Boer ging tijdens de buitengewone raadsvergadering in zijn toespraak in op de argwaan richting provincie die in Buren leeft. Hij memoreerde dat Buren in het verleden wellicht teveel met zichzelf bezig is geweest en altijd heeft gedacht het alleen af te kunnen. Dat is volgens De Boer nu anders. De laatste tijd komt raadskracht en samenwerking regelmatig naar voren. Hij typeert Buren als een zelfstandige gemeente met agribusiness in het dna, die de financiën op orde heeft en zich concentreert op haar kerntaken als lokale overheid. Buren kiest uit volle overtuiging voor de regio, maar onder motto: ,,gezamenlijk waar het kan, alleen als het moet als de meerwaarde aantoonbaar is.''

Clemens Cornielje haakte daar, mede naar aanleiding van een schrijven van Joop de Jonge van de Partij voor de Dieren, tijdens het laatste deel van de vergadering op in. ,,Maar ook herindeling moet een meerwaarde hebben. De identiteit van de dorpen, leefbaarheid van de kernen en bereikbaarheid van de voorzieningen zijn voor de burger vaak belangrijk. De bestuurlijk constructie is voor hen vaak minder interessant. Dit is geen pleidooi voor herindeling en dat hoort u ook niet uit mijn mond. De gemeenten zijn leidend en ook als het fout gaat doen ze het zelf. We doen wel een beroep op onderlinge solidariteit. We willen geen muurbloempjes die overblijven. Een bestuurskrachtige gemeente is een gemeente die dingen voor elkaar weet te boksen.''

In een nadere toelichting hamert hij nogmaals op het feit dat het de taak van de raadsleden is om met de inwoners in gesprek te gaan. Die mogen de dienstverlening van een gemeente volgens hem goed onder de loep leggen en de politiek daar op aanspreken. En als het om bestuurlijke samenwerking gaat, heeft Cornielje geen problemen met het overschrijden van provinciale grenzen. Het zoeken naar samenwerkingsverbanden met omringende gemeenten en niet al te ver het land in heeft duidelijk zijn voorkeur.