'Convenant voor de ontwikkeling van een duurzaam Rivierenland'

TIEL De wethouders van de deelnemende gemeenten in de Tielse uiterwaarden tekenden vrijdag 26 juni het 'Convenant voor de ontwikkeling van een duurzaam Rivierenland' ondertekend. Met dit convenant spreken de gemeenten Culemborg, Zaltbommel, Geldermalsen, Tiel, Buren, Neder-Betuwe en Lingewaal de intentie uit dat zij zich verbinden met NME Rivierenland als partner om de lokale infrastructuur te ondersteunen en daarmee door regionale samenwerking de lokale slagkracht voor duurzaamheidseducatie te versterken.

NME Rivierenland biedt een platform om samen met andere maatschappelijke partners en initiatieven een robuust duurzaamheidsnetwerk te vormen dat actief bijdraagt aan de verduurzaming van de regio Rivierenland. NME Rivierenland bestaat uit vier unieke Natuur- en Milieueducatie centra: NME Betuwe, NME Culemborg, Bezoekerscentrum Grote Rivieren en Stichting Duurzaam Rivierenland. De maatschappelijke opgave is om zoveel mogelijk (jonge) inwoners inzicht te geven in de effecten van ons concreet dagelijks handelen op klimaat, natuur, water, gezondheid, economie en leefomgeving, op de korte én op de lange termijn.

Om te zien wat dit in de praktijk betekent gaan de wethouders na ondertekening mee met een groep 8 leerlingen van de Prins Clausschool uit Tiel, die een veldles hebben in de uiterwaard Passewaaij. De veldles maakt onderdeel uit van het RSP project RivierenLand.