• Esther Coumans

Concreet reddingsplan voor kiosk

TIEL Er zijn vergevorderde plannen om de kiosk aan het Burgemeester Hasselmanplein voor de ondergang te behoeden.

Waardevol Tiel, de lokale werkgroep voor cultuurhistorie en leefomgeving, heeft bedacht dat Stadsherstel Tiel de kiosk uit bouwjaar 1952 voor een symbolisch bedrag van de gemeente overneemt en het gebouwtje in oorspronkelijke staat restaureert. Architect Peter Agterberg zou bereid zijn om een restauratieplan op te stellen, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen.

Verder ziet de werkgroep graag dat de gemeente het bedrag voor de sloopkosten inzet voor de restauratie. Momenteel zijn er met de gemeente positieve gesprekken hierover gaande, zei VVD-wethouder Marcel Melissen (VVD) vorige week dinsdag tijdens de raadscommissie Ruimte. Wel moet er goed worden nagedacht over het toekomstige onderhoud en de nieuwe functie van de op te knappen kiosk.

De locatie waar de kiosk staat maakt onderdeel uit van het omvangrijke herstructureringsplan Burense Poort. Melissen bezwoer dat eventuele plannen om de brug over het Kalverbos autovrij te maken geen kans maken. In het concept-stedenbouwkundig model werd hier wel over gerept, maar de wethouder had verzuimd om een "dikke rode streep" door de optie 'autovrij' te zetten. Ook de inrichting van het Kalverbos volgens het shared space-principe maakt geen kans. Onlangs is de openbare ruimte rondom het nieuwe cultuurcentrum Zinder met succes volgens dit concept aangepakt. Op het Kalverbos, één van de belangrijkste ontsluitingswegen in de binnenstad, is het qua verkeer hiervoor te druk.

Partijen uitten hun zorgen over het geringe inzicht in de uiteindelijke kosten, zeker nu het Tiel in financieel opzicht niet voor de wind gaat. Melissen zei dat er geen aanwijzingen zijn dat de kosten van de Burense Poort onbeheersbaar zijn, maar dat komt vooral doordat veel plannen nog niet zijn uitgewerkt. "We zitten nog pas in de denk-, zoek- en schuiffase. Als de plannen zijn aangescherpt komen we in beslotenheid terug op de financiën."