• Picasa

Column Spot op de Betuwe: Zwemmen

TIEL Ik heb gestemd voor de waterschapsverkiezingen. En dat is maar goed ook, want volgens de verkiezingsslogan van het Waterschap Rivierenland waren die verkiezingen een kwestie van "zwemmen of stemmen". Die kreet stond vermeld op grote in de regio geplaatste bilboards, als onderdeel van een 250.000 euro kostende campagne. Alsof het schap in het geld zwemt. En wat voor een campagne! De mensen bang maken met als doel ze in beweging te krijgen, ik hou er helemaal niet van. Angst is een slechte raadgever, vooral bij de verkiezingen. In de politiek zie je er uitermate treurige voorbeelden van, zowel vroeger als nu. Als ik niet zou gaan stemmen, zou ik dan voor straf in kolkend water in een ondergelopen Rivierenland moeten zwemmen? En zou ik me dan vast moeten klampen aan de reddingsboei, die het waterschap tot beeldmerk van de verkiezingscampagne had gebombardeerd? Mijn linkerheup is toch al niet zo best meer, dus ik vraag me af of ik dat wel gered zou hebben. Als ik niet zou stemmen, zou het water in de sloot naast mijn huis dan zo schrikbarend stijgen, dat ik ijlings naar de zolder zou moeten vluchten om daar tussen de oude spullen een zwemvest op te duiken? Volgens de officiële rampenzender Omroep Gelderland is de slogan "zwemmen of stemmen" niets anders dan een loos dreigement. Wat heeft zo'n dreigement met de verkiezing van een nieuw algemeen bestuur te maken? Want daar ging het toch om. En wat heeft dat dreigement ons nu opgeleverd? Een verbrokkeld algemeen bestuur met maar liefst dertien fracties: tien partijen en drie belangengroepjes, die je niet eens mocht kiezen. Want die zaten al in het parlement, om met Jules de Corte te spreken. Een hele kunst om daar chocola van te maken.

Het nieuwe bestuur heeft een gemiddelde leeftijd van 57,5 jaar. Oud water in nieuwe zakken. Dijkgraaf Roelof Bleker sprak er zijn teleurstelling over uit dat er zo'n ouwe club uit de verkiezingsbus is gekomen. Geen jeugd, geen toekomst, zal hij gedacht hebben. Hij heeft het er maar moeilijk mee. Hoe moet dat verder? De dijkgraaf moet maar eens gauw met zijn water naar de dokter gaan. Of liever nog met zijn hele waterschap.

Jan Beijer

(reageren: jbeijer@upcmail.nl)