• Esther Coumans

Coalitieonderhandelingen vorderen gestaag Tiel

TIEL De besprekingen over een coalitieakkoord in Tiel vorderen gestaag. Dat blijkt uit het tweede persbericht van PvdB, VVD en PvdA. Afhankelijk van de financiële ruimte zullen in het coalitieakkoord de belangrijkste projecten en plannen voor de komende vier jaar worden opgenomen. Zij willen eind mei een conceptakkoord presenteren.

Van meet af aan hebben de drie onderhandelende partijen laten weten dat de financiële ruimte van Tiel daadwerkelijk bepalend is voor de toekomstige ambities. In het persbericht van 4 mei komt naar voren dat die ruimte beperkt is.

Dat komt door de ontwikkelingen op het Sociaal Domein. Zoals de WMO, Jeugdzorg en Bijzondere Bijstand. Woensdag 9 mei wordt de stand van zaken op voor het Sociaal Domein over 2017 besproken in de commissie Samenleving. Uit de stukken blijkt dat er op dit moment een tekort van meer dan twee miljoen euro wordt verwacht.

De financiële ruimte is dus kleiner dan verwacht. Er moeten dus moeilijke keuzes worden gemaakt. Er zijn diverse onderwerpen aan de onderhandelingstafel besproken. Zoals de huisvesting van het RSG Lingecollege, de nieuwbouw van het zwembad en de startersleningen. Startersleningen geven jongeren een kans om een huis te kopen. De uitkomst van de onderhandelingen blijft nog even onbekend. De komende dagen zal zeker ook worden gesproken over de aanpak van de problemen in het Sociaal Domein. En over de uitdagingen met betrekking tot de binnenstad.

Wel is er eensgezindheid over de rondweg Passewaaij. Die moet er in samenhang met de uitbreiding van de wijk komen. Maar er wordt nog wel een aantal scenario's onderzocht.

Inmiddels wordt de oppositie ongeduldig. Ünal Sözen (GL) wees er bij RegioTV Tiel fijntjes op dat dat de Partij voor de Burger een kans mist door de burger niet te betrekken. Ook Ton Zuidema (D66) had kritiek: „Ik mis openheid. We weten niks met elkaar." Carla Kreuk (PvdB) wees de kritiek van de hand: „Wij zijn wel degelijk open en transparant. Wij rapporteren regelmatig waarover we praten en over hoe het gaat."

De financiële ruimte is dus beperkt. Er moeten lastige keuzes worden gemaakt. Dat kost tijd. „Het vraagt om een zorgvuldige afweging'" aldus Carla Kreuk. De partijen willen eind mei een concept-coalitieakkoord presenteren.