• Vrijthof
  • Vrijthof
  • Vrijthof

CareClowns in Vrijthof

TIEL Deze week hebben CareClowns een bezoek gebracht aan Zorgcentrum Vrijthof. Voor mensen met dementie betekent het bezoek een bijzonder moment van vreugde.

CareClowns zijn professioneel geschoolde spelers op het gebied van theater, clownsspel en improvisatie. Daarnaast hebben zij affiniteit met mensen met dementie en (professionele) ervaring in de omgang met deze mensen. CareClowns zijn professionele en moderne clowns: zij dragen wel aparte, kleurige kleding en een rode neus, maar niet of nauwelijks schmink. De CareClown richt zich volstrekt oordeelloos en met respect op de mens achter de ziekte dementie. De bewoner is de hoofdpersoon en het spel is afgestemd op hun belevingswereld. Een CareClown registreert elk signaal en elke reactie en neemt alles serieus. Hij dringt niets op, maar nodigt onbevangen uit tot contact, interactie en vrolijkheid. En brengt de mens met dementie met een lach weer even in het nu.

Bij wijze van proef heeft de Stichting Vrienden van Vrijthof de Clowns uitgenodigd om het zorgcentrum te bezoeken. ,,Gedurende een hele dag hebben de CareClowns verschillende afdelingen binnen Vrijthof bezocht. De reacties van bewoners en medewerkers waren onverdeeld positief; ze hebben enorm genoten. Er is veel gezongen en de aandacht voor de bewoners was heel individueel en integer. In de toekomst willen we vaker gebruik maken van deze clowns, maar het is een kostbaar project waarvoor geen ruimte is in het centraal zorgcentrumbudget. Daarom pakken wij het op en laten we de zon op deze manier vaker schijnen in Vrijthof'', aldus Lucien Tros, voorzitter van de Stichting Vrienden van Vrijthof.