BV Buren zit vol plannen

BUREN BV Buren zit vol plannen en is nog enthousiaster geworden nadat deze club vrijwilligers de Burense Buurzaamheidsprijs heeft gewonnen. BV Buren is een breed initiatief van inwoners en ondernemers uit Buren met een zeer beperkte ondersteuning vanuit de gemeente. Een groep van ongeveer dertien mensen vormt de kern.

 

Jan Stellingwerff is een van de voortrekkers van BV Buren. Hij nam de prijs namens een hele rits aan vrijwilligers in ontvangst. Jan: ,,BV Buren is ontstaan om de projecten die beschreven staan in de Koepelvisie Buren uit te voeren met als doel het stadsbeeld van Buren te verfraaien. Dit gegeven heeft zich sinds de oprichting zeker vertaald in een grotere betrokkenheid van de inwoners bij het wel en wee van de stad. We waren in het begin helemaal niet positief over de ideeën in de Koepelvisie. Maar intussen kunnen we het uitstekend met de gemeente vinden. In het uitvoeringsprogramma zijn zestien projecten opgenomen. Een deel daarvan voert de gemeente uit, maar andere worden helemaal door meer dan vijftig vrijwilligers gedaan. Allemaal mensen die Buren een warm hart toedragen en zich inzetten om Buren mooier en interessanter te maken. Deze mensen hebben vanaf begin 2014 meer dan 1000 uren ingezet.''

 

BV Buren heeft inmiddels al een hele waslijst aan projecten achter zich liggen. De Canon van Buren is verschenen, er is een plan gemaakt voor de herinrichting van de Buitenhuizerpoort en de Onderdreef, nieuwe kerst- en feestverlichting aangeschaft, de Travalje op het Kerkplein gerestaureerd, een hoogstambrigade opgericht, de boomgaard opgeknapt, een nieuw plan gemaakt voor het Plantsoen, waarbij met name de sneeuwklokjes de lente aankondigen, samen met de tennis een nieuwe beukenhaag geplant, bloemrijke bermen ingezaaid, een brochure met beschrijving van de Burense natuur ontwikkeld en het Kasteellaantje opgeknapt .

 

Op dit moment zijn de vrijwilligers druk met herstel en verder snoeien van de bomen en het aanplanten van struiken. Ook zijn ze op zoek naar plekken waar nestgelegenheid voor ijsvogels kan worden gemaakt. Buren wordt nog beter in de markt gezet als het om recreatie en toerisme gaat, waarbij overleg met het Waterschap wordt gevoerd om de Korne beter bereikbaar te maken voor recreatievaart. En op 11 en 12 maart worden drie klussen gedaan die door NL Doet worden bekostigd.

 

Jan Stellingwerf: ,,Maar ons lijstje is nog echt niet af, wensen genoeg. We willen de toegang naar het Kasteelterrein verfraaien. Daarvoor kunnen we onder meer de oude bestrating die onder het asfalt van de Buitenhuizerpoort vandaan kwam gebruiken. We willen een eind maken aan het woud van borden op sommige plekken. We willen Buren aantrekkelijker maken voor de kleine recreatievaart. De aanlegsteigers moeten verbeterd worden en misschien kan er een passantenhaven komen. We willen een trimbaan aanleggen langs De Toeren. En we willen historische panden en objecten voorzien van bescheiden informatiebordjes. De BV Buren is nog lang niet klaar, iedere keer komt er wel weer een nieuw initiatief bovendrijven. Wat wil je met zoveel enthousiaste vrijwilligers?''