• David Lucas Wolf / WolLöf Communicatie

Burgemeesters regio Rivierenland zetten handtekening voor Werkzaak Rivierenland

TIEL Werkzaak Rivierenland gaat voor negen gemeenten in Rivierenland de Participatiewet uitvoeren die op 1 januari 2015 is ingegaan. De gemeenteraden hebben in december vorig jaar hier unaniem mee ingestemd. De burgemeesters van de negen betrokken gemeenten hebben woensdagmiddag 11 maart, een handtekening gezet onder de 'gemeenschappelijke regeling' (GR) Werkzaak Rivierenland. Hiermee is de nieuwe organisatie officieel een feit.

Elke gemeente kan de Participatiewet afzonderlijk uitvoeren en in de regio Rivierenland is besloten om dit gezamenlijk te doen. De missie van Werkzaak Rivierenland is: Talent werkt voor Rivierenland. Meer mensen aan het werk, op basis van hun kwaliteiten. Werkzaak Rivierenland bereikt dit door de vraag naar en het aanbod van werk te verbinden. De vragen en behoeften van de werkgever zijn hierbij leidend. In Rivierenland gaat het om 4250 werkzoekenden. Ook behoort het bieden van een inkomensondersteuning in de vorm van een uitkering tot de activiteiten van Werkzaak Rivierenland.

Activiteiten rondom Werk en Inkomen van de samenwerkende gemeenten worden geïntegreerd binnen Werkzaak Rivierenland. Daarnaast betekent de realisatie van Werkzaak Rivierenland een fusie van het sw-bedrijf LANDER werk & participatie, het Werkgevers Adviespunt Rivierenland en de vier bestaande sociale diensten: Bommelerwaard, Geldermalsen, Culemborg en Tiel. Vanzelfsprekend wordt nauw en intensief samengewerkt met het UWV en werkgeversorganisaties.

Het doel van de Participatiewet is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk aan betaald werk te helpen. Met de nieuwe wet worden de Wajong (arbeidsongeschiktheidsregeling voor jonggehandicapten), de Wsw (sociale werkvoorziening) en de Wwb (Wet werk en bijstand) samengevat in één regeling. Iedereen die kan werken wordt naar werk geleid, bij voorkeur naar regulier werk. De verantwoordelijkheid voor mensen met een arbeidsbeperking komt bij de gemeenten te liggen. Zij beoordelen of iemand geschikt is voor een reguliere baan. Achterliggende visie is om de zelfredzaamheid van iedere inwoner van Nederland te vergroten.

2015 is het overgangsjaar, waarin de nieuwe organisatie vorm krijgt, de medewerkers van de deelnemende organisaties hun (nieuwe) functie krijgen en de huisvesting in het stadhuis van Tiel en aan de Poppenbouwing in Geldermalsen (nu LANDER) gereed wordt gemaakt.

Werkzaak Rivierenland wordt geleid door een dagelijks bestuur (DB) van drie wethouders. Beoogd directeur is Elfriede Boer, hiervoor directeur Sociale Dienst Bommelerwaard.

Foto: De trotse directeur Elfriede Boer met van links naar rechts Vincent van Neerbos, wethouder Nederbetuwe, Miranda de Vries, burgemeester Geldermalsen, Elfriede Boer, directeur Werkzaak Rivierenland, Roland van Schelven, voorzitter Regio Rivierenland en burgemeester Culemborg, Loes van Ruijven- van Leeuwen, burgemeester Neerijnen en Lingewaal, Henny van Kooten, burgemeester Maasdriel, Hans Beenakker, burgemeester Tiel, Jan de Boer, burgemeester Buren, Thomas Steenkamp, burgemeester West Maas en Waal en Kees Zondag, wethouder Zaltbommel.