• Chantal van Ewijk

Burgemeester feliciteert diamanten echtpaar in Maurik

MAURIK Maandag 19 maart was het precies zestig jaar geleden dat de de heer en mevrouw Van Hattem uit Maurik elkaar het jawoord gaven. Burgemeester Jan de Boer heeft het diamanten bruidspaar gefeliciteerd en een kopje koffie gedronken.

De heer Van Hattem is geboren in Eck en Wiel. Hij zat in Maurik op school. Als beroep was hij kraanmachinist en oliehandelaar.
Mevrouw van Hattem geboren in Maurik heeft heeft daar ook op school gezeten. Samen met haar man namen ze het bedrijf van haar vader over en zijn ze in de oliehandel gegaan.

Het echtpaar woont al meer dan 55 jaar in Maurik. Ze hebben één dochter, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen