Burgemeester Boumans informateur voor de coalitievorming van Gelderland

ARNHEM In het eerste overleg van de Gelderse lijsttrekkers konden de winnaars, Forum voor Democratie, GroenLinks en 50PLUS, rekenen op veelvuldige felicitaties van de andere partijen. In ditzelfde overleg stelde Jan Markink, (lijsttrekker VVD) voor om Mark Boumans als informateur aan te wijzen. Boumans heeft ervaring als burgemeester, Statenlid, raadslid en gedeputeerde. Ook is hij voorzitter Achterhoek Board en heeft hij ervaring in het voorzitten van een pluriform college. De andere lijstrekkers gingen akkoord met dit voorstel.

TEMPO EN ZORGVULDIGHEID  Het Centraal Stembureau brengt op 25 maart 2019 de definitieve verkiezingsuitslagen uit. Op basis van de beschikbare, waarin de VVD Gelderland de grootste partij is, nodigde lijsttrekker Jan Markink de andere Gelderse lijsttrekkers uit voor een gesprek in het Huis der Provincie op 22 maart 2019. Dit overleg ging vooral over de vervolgstappen om te komen tot een nieuwe coalitie. In zijn inleiding gafJan Markink aan met tempo en zorgvuldigheid aan de slag te willen gaan en daarom alvast dit gesprek.

VERVOLG  
In dit overleg zijn de lijsttrekkers tot de volgende afspraken gekomen: De komende twee weken nodigt informateur Mark Boumans de partijen uit voor een informatief gesprek. Op 28 maart 2019, tijdens de installatievergadering van de nieuwe Statenleden, gaan de partijen een duidingsdebat voeren met elkaar. Bijna alle partijen gaven aan inwoners erbij te willen betrekken. Over de vorm wordt nog nagedacht.