• Neeltje van Triest

Burense VVD, PCG en PvdA gaan met elkaar verder

MAURIK De VVD, PCG en PvdA zijn overeengekomen om een nieuwe Burense coalitie te vormen. De gezamenlijke fractievoorzitters nemen de rol als formateur op zich. Jan Willem Schipper (VVD), Maaike Baggerman (PvdA) en Kees van de Bijl (PCG) beraden zich onder meer over de drie fulltime wethoudersposten en zetten de verdere lijnen naar de toekomst uit.

 

Neeltje van Triest

t @neeltjevt

 

Informateur Frank Hordijk heeft met alle zeven Burense politieke partijen intensieve gesprekken gevoerd. Aan de hand van een 'to do list' heeft hij systematisch de antwoorden met elkaar vergeleken en pragmatisch zijn bevindingen gerapporteerd. Jan Willem Schipper: ,,We zetten in op een kwalitatief goed college. We hebben bewust voor een zakelijke benadering gekozen om met open visier de nieuwe coalitie te vormen.''

 

Met de keuze voor een VVD, PvdA, PCG in de coalitie komen Gemeentebelangen en het CDA in de oppositiebanken terecht. Het ziet er naar uit dat voormalig wethouder Sander van Alfen sowieso niet terugkeert in het college. Alleen als een van de vier raadsleden van Gemeentebelangen zijn zetel opgeeft, kan hij plaatsnemen in de raadsbanken. Ook wethouder Anne Marie Vreman (CDA) zal haar taken over moeten dragen. Zij is 'van buiten' benoemd en heeft nooit een zetel bezet in de Burense gemeenteraad. 

 

De nieuwe coalitie vormt met vijf VVD zetels, vier PvdA zetels en drie PCG zetels, een meerderheid van twaalf in de Burense raadszaal. De oppositie wordt gevormd door Gemeentebelangen (4 zetels), D66 (2 zetels), CDA (2 zetels), Partij voor de Dieren (1 zetel).