• Neeltje van Triest

Burense begroting in een nieuw jasje

MAURIK Wethouder Sietske Klein presenteert tevreden haar allereerste begroting. Hierin is het coalitieakkoord leidend, wat in de praktijk betekent dat een aantal zaken omgebogen worden. Er komen nieuwe processen op gang en in de eerste begroting na de verkiezingen liggen de accenten net even anders. ,,Wij kunnen onze ambities waarmaken'', benadrukt ze met verve.

Volgens Klein zijn er voldoende reserves om tegenvallers op te vangen en er is financiële ruimte voor nieuwe activiteiten. Het nieuwe kernenbeleid bijvoorbeeld. In Ravenswaaij, Zoelen en Ingen start een pilot waarin de gemeente gaat werken met kernteams op locatie. Ook komt er in 2019 een leefbaarheidsbudget per kern beschikbaar waarmee inwoners een financieel steuntje kunnen aanvragen bij nieuwe initiatieven. Daarnaast kijkt de gemeente samen met inwoners welke behoeftes er zijn in hun kern, of ze functies kunnen combineren en wat inwoners zelf kunnen doen om hun kern leefbaar te houden.

Klimaat en duurzaamheid is het tweede thema waar veel extra aandacht naar toe gaat. Grote en kleine initiatieven krijgen de aandacht die ze nodig hebben. De verplichting om gasloos te bouwen, het gebruik van zonnepanelen op huizen, land en water of het inzetten van windmolen. Al deze zaken worden in een duurzaamheidsvisie vastgelegd. ,,Kleine afwegingskaders worden nu al bedeeld. Wij willen als gemeente het goede voorbeeld gaan geven'', benadrukt de wethouder.


De gemeente profiteert van de economische groei en dat biedt kansen voor de verkoop van bedrijfskavels op Doeijenburg II. Momenteel is vier van de zes hectare in de eerste fase verkocht en gaat Klein zich sterkmaken om de tweede fase van zes hectare op afzienbare termijn ook in de verkoop te zetten. Om in te kunnen spelen op die ontwikkelingen is extra formatie nodig. Daarnaast is een extra medewerker nodig die de gebieden veiligheid en zorg aan elkaar linkt en de bevoegdheid heeft om fraude met zorggelden op te sporen. ,,Het uitpluizen van verdachte situaties bijvoorbeeld, daar is op dit moment geen ruimte voor'', vertelt Klein.

Dat het regionaal beleid een moeilijk thema blijft, is voor de Burense wethouder geen reden om ook in groter verband haar zegje te zeggen. ,,Ik signaleer wel dat op het moment dat het wat moeilijker gaat, de collectiviteit wordt losgelaten en dat is jammer. Maar we moeten samen sterker worden en juist de samenwerking opzoeken. Zelf ben ik nauw betrokken bij alles wat regionaal speelt bij Wonen en mijn collega Daan Russchen spreekt mee in de portefeuilles die over Zorg en WMO gaan. We maken ons echt sterk in de regio, al zie je nooit direct wat het profijt voor je eigen gemeente oplevert. Als een bedrijf op Medel met subsidie van het Investeringsfonds extra mensen uit onze gemeente aantrekt, valt dat bijvoorbeeld niet op.''

De nieuwe Burense begroting staat op www.buren.nl/begroting. De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 oktober (voorbereidend) en dinsdag 6 november (besluitvormend) over de begroting.