• Glasvezelkabel

    VVD Buren

Buren doet niet mee met regionale aanleg glasvezel

BUREN De gemoederen laaiden hoog op toen de regionale aanleg van glasvezel werd besproken tijdens de laatste Burense raadsvergadering van 2018. Uiteindelijk werd met een zeer ruime meerderheid besloten om de aanleg van glasvezel over te laten aan 'een marktpartij' en daarmee het voorstel van Regio Rivierenland opzij te schuiven om dat samen te gaan ontwikkelen.

door Neeltje van Triest

In de samenwerkende tien regiogemeenten zijn er zo'n 12.000 adressen die niet beschikken over snel internet. Buren is koploper en moet garant staan voor een kleine elf miljoen euro, veruit het hoogste bedrag. Adressen waar een coaxkabel ligt, tellen niet mee. En daar zit nou net de adder onder het gras.

Het idee om samen glasvezel aan te gaan leggen, is in 2014 op tafel gekomen. Begin 2018 kreeg de Regio toestemming van de Europese Unie. Maar die was alleen maar geldig voor adressen die hun telefoonverbinding nog via een ouderwets koperdraadje binnenkrijgen. Inwoners die via een coaxkabel in het buitengebied snel internet willen, mogen niet op het net van Regio Rivierenland aangesloten worden.

Gemeentebelangen, VVD, PvdA, PCG en de PvdD hebben zich uitgebreid laten voorlichten en ontdekten dat zowel binnen als buiten de 14 kernen van Buren veel internet via een coaxkabel achter de voordeur komt. Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat Den Haag snel internet van 100 MB of hoger gaat subsidiëren. In het Actieplan Digitale Connectiviteit staat dat voor 2024 iedere burger daarover moet kunnen beschikken. Het bestaande coaxkabelnetwerk heeft daar de capaciteit niet voor, wat betekent dat er nog veel meer extra geld naar goede internetaansluitingen zou moeten gaan. Den Haag vraagt wel aan de gemeenten en provincies om niet het voortouw te nemen, maar juist een ondersteunende rol te vervullen. De overheid vindt dat de voortrekkersrol met name is weggelegd voor marktpartijen.

Het doel van de Burense gemeenteraad is goed internet voor heel Buren, zowel voor ondernemers als huishoudens en zowel in het buitengebied als de kernen. Maar er is wel wat veranderd sinds 2014. Toen was niemand bereid glasvezel aan te leggen in het buitengebied. Inmiddels is dit anders en zijn er meerdere ondernemingen die glasvezel aanleggen in de buitengebieden van Nederland. Buren kiest nu ook voor deze weg. Deze zomer heeft zich een landelijke speler zich gemeld om voor iedereen in Buren - ook in de kernen- snel internet mogelijk te maken.

Jolijn Zwart (VVD): ,,Als de gemeente zelf een netwerk aanlegt, investeren we bijna € 11 miljoen maar sluiten we slechts 10% van alle adressen aan. Vallen de inkomsten tegen, dan betalen álle inwoners van Buren mee aan de verliezen.''