• Waterkering Ravenswaaij

    Frank Janssens

Brug op zijn kant?Spectaculaire oefening Betuwse waterkering in beeld

02-08-2019, 12:04 | Lezersnieuws | Tomas

Vanaf de N320 bij Wijk bij Duurstede zie je hem liggen, naast de Prinses Marijkesluizen. Maar wat doet dat blauwe ding eigenlijk in het Amsterdam-Rijnkanaal? Met die boogconstructie lijkt het wel een brug op zijn kant. Navraag bij eigenaar Rijkswaterstaat leert dat het de kering Ravenswaaij is, tegen hoogwater uit de rivieren. Het water is zelden zo hoog dat de kering ingezet wordt, dus staat hij vrijwel altijd omhoog. De schepen kunnen er dan ongehinderd onderdoor. 

Als de kering naar beneden is, maakt hij deel uit van de zogenaamde dijkring van het Waterschap Rivierenland. De dijkbeheerder van het waterschap legt uit: “De dijken van het Amsterdam-Rijnkanaal in de Betuwe zijn te laag om het water tegen te houden, als het hoger dan 5,5 meter boven NAP komt. Vandaar dat het water op de plaats waar de Lek en het Amsterdam-Rijkanaal samenkomen, wordt tegengehouden.” Staat de kering van Ravenswaaij naar beneden, dan maken de schepen gebruik van de naastgelegen Prinses Marijkesluizen.

Falen mag niet

Goed onderhoud van kering Ravenswaaij is belangrijk, want het moet allemaal werken op het moment dat het nodig is. Elke maand voert Rijkswaterstaat daarom onderhoudswerkzaamheden uit. Een team van inspecteurs en technici loopt installaties na en smeert onderdelen. Zeven keer per jaar wordt er proefgedraaid met de sluisdeuren en gaat de kering naar beneden. Twee keer per jaar doet Rijkswaterstaat een grotere oefening bij de waterkering. 

Vangrail voor schepen

Bij zo’n oefening worden alle procedures uitgevoerd die horen bij de sluiting van de kering. Zo sleept Rijkswaterstaat onder meer het remmingwerk voor de kering. Dit is een soort vangrail die schepen opvangt wanneer zij per ongeluk doorvaren of te laat remmen. Daarmee wordt schade aan de waterkering voorkomen. De noodstroomgeneratoren worden daarnaast van voldoende brandstof voorzien en gestart. Elektromonteurs, werktuigbouwkundigen en waterstaatkundigen testen en inspecteren de systemen. Behalve de kering, test Rijkswaterstaat ook de naastgelegen sluiskolken. 

Niet altijd zichtbaar

Met dit soort werkzaamheden zorgt Rijkswaterstaat dat we in Nederland veilig kunnen wonen en leven met het water, zowel bij droogte als hoogwater. Daarvoor doet Rijkswaterstaat veel werk achter de schermen. Je ziet het zelden, maar het gebeurt wel. En dat is maar goed ook.

In oktober 2019 is de eerstvolgende grote oefening bij de Prinses Marijkesluizen.