• Mevrouw Van Weel neemt als bewoner van zorgcentrum De Valentijn de nieuwe braintrainer namens alle bewoners in ontvangst.

    Zorgcentra de Betuwe

Braintrainer feestelijk in gebruik genomen

MAURIK Op donderdag 4 oktober overhandigde de stichting Vrienden van De Valentijn een braintrainer aan bewoners van zorgcentrum De Valentijn in Maurik. Dit cadeau is aangeschaft dankzij de hulp van veel sponsors en in het kader van het 50-jarig jubileum van het Maurikse zorgcentrum.

Met tevredenheid over de mooie opkomst en onder het genot van koffie en gebak werden de aanwezigen meegenomen in het voortraject van de braintrainer en in de geschiedenis van De Valentijn.


BRAINTRAINER De braintrainer activeert spelenderwijs het denkvermogen en traint het geheugen bij ouderen. Mevrouw Van Weel, bewoonster in De Valentijn, mocht de nieuwe braintrainer namens alle bewoners in ontvangst nemen. Ze is blij verrast met het cadeau: ,,Ik doe graag spellen met taal, gezegdes en muziek. Het liefst doe ik dit samen met anderen. Het is een leuke activiteit."

De medewerkers van De Valentijn haken hierop aan: ,,We merken dat de braintrainer bij iedereen en op elk niveau goed aansluit en dat het goed aan te passen is op de behoefte. De bewoners en cliënten beleven er veel plezier mee. Het biedt veel variatie, zoals quizzen, puzzels, oude liedjes waarbij mensen mee gaan zingen. Beeld en geluid lokken reacties uit, de plaatjes roepen verhalen en herinneringen op. Ook bij mensen met dementie. Maar we zien vooral dat het positief bijdraagt aan het welzijn van onze bewoners."


JUBILEUM Het 50-jarig bestaan van het zorgcentrum wordt in mei 2019 met een feestweek gevierd. Een van de organisatoren vertelt: ,,De actie "De kers op de taart" is een groot succes. In de hal van De Valentijn staat een inmiddels goed volgehangen kersenboom; iedere sponsor die een financiële bijdrage levert aan de feestweek krijgt een eigen kers met naam in de boom. We hebben ons doel van € 10.000,- al bijna gehaald. Dit bracht ons op de gedachte om het doel bij te stellen naar € 15.000,- zodat we naast de braintrainer nog een cadeau aan kunnen bieden aan de bewoners en medewerkers van De Valentijn. Daar wil toch iedereen een bijdrage aan leveren?"