• Foto Van Denderen

Boetes voor vijf Tielse scholieren voor veroorzaken zwerfafval

TIEL Eind oktober zijn vijf boetes gegeven aan scholieren van het Lingecollege omdat zij afval op straat gooiden. De boetes werden gegeven door handhavers van Avri tijdens extra controles op het veroorzaken van zwerfafval door scholieren. De controles vonden plaats in opdracht van de gemeente Tiel. De handhavers hebben vooral gecontroleerd op de zogenaamde snoeproutes tussen de verschillende locaties van het Lingecollege, het station en de winkels.

Een voorlichter van Avri heeft begin oktober het Lingecollege bezocht. Zij heeft met de tweede klassen van alle locaties van de school gepraat over de problemen die zwerfafval veroorzaakt. Veel inwoners ergeren zich aan zwerfafval. Daarnaast kan het leiden tot verloedering van straten. Ook is met de tweedeklassers gesproken over de negatieve effecten van zwerfafval voor dieren, bijvoorbeeld doordat zij afval in hun maag krijgen.

Alle scholieren van het Lingecollege zijn gewaarschuwd voor de extra handhaving die daarna plaatsvond en op de hoogte gesteld van de wettelijke boetebedragen. Deze zijn €70,- voor jongeren onder de 16 en €140,- voor personen van 16 jaar en ouder. De ouders van alle leerlingen ontvingen van tevoren een brief over de handhavingsactie.

Komend voorjaar zal Avri in opdracht van de gemeente weer een extra handhavingsactie houden op het veroorzaken van zwerfafval door scholieren.