• gemeente Tiel

Bijzondere woonvorm aan Reuchlinlaan Tiel

TIEL Aan de Reuchlinlaan komt een bijzondere woonvorm met maximaal zes woonunits voor inwoners die door psychische aandoeningen niet (meer) in een woning of (bestaande) beschermde woonvorm in een woonwijk kunnen wonen. Het college heeft ingestemd met de ontwikkeling van de woonvorm. Op woensdag 6 december is er van 19.00 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst voor inwoners en andere belangstellenden.

Omdat ze niet willen dat mensen gaan zwerven én vinden dat iedere inwoner een dak boven zijn of haar hoofd nodig heeft, heeft de gemeente samen met woningcorporatie Kleurrijk Wonen en zorginstellingen een speciale woonvorm ontwikkeld. Hierbij zetten alle partijen zich in voor een succesvolle woonvorm voor kwetsbare inwoners zonder overlast voor de omgeving.

ANDERS WONEN Onder de naam Anders Wonen komen aan de Reuchlinlaan maximaal zes woonunits. In iedere woonunit woont één persoon of, bij uitzondering, een stel. Afhankelijk van de behoefte blijven de woonunits maximaal tien jaar staan. Na die tijd wordt bekeken of de woonvorm nog steeds nodig is.

De locatie ligt tussen het Inundatiekanaal en de eerste bocht van de Reuchlinlaan. Deze locatie staat bekend als het voormalige slibdepot en is afgescheiden van het Linge-Waalpark.

Voor deze plek is gekozen omdat het op afstand van en buiten een woonwijk ligt, maar wel binnen het bereik van voorzieningen als winkels en medische diensten.

De locatie is op dit moment eigendom van een ontwikkelaar en wordt binnenkort overgedragen aan woningcorporatie Kleurrijk Wonen.

INLOOPBIJEENKOMST Op woensdag 6 december is er een inloopbijeenkomst in de aula van basisschool Prins Maurits, Wadenoijenlaan 403. Tussen 19.00 en 20.30 uur kunnen inwoners en andere belangstellenden binnen komen lopen op het tijdstip dat hen het beste past. Op de inloopbijeenkomst is het schetsontwerp voor de inrichting te bekijken en wordt onder andere uitleg gegeven over Anders Wonen, over de toekomstige bewoners en de vergunningenprocedure. Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente, Kleurrijk Wonen en zorginstellingen.

zorginstellingen zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Op www.tiel.nl/anderswonen is meer informatie te lezen. Daar komt ook informatie te staan over de verdere ontwikkeling.