• gemeente Buren

Bij Bewust boom voor gemeente

MAURIK Vrijdag 3 november plantte wethouder Henk de Ronde samen met vertegenwoordigers van Bij Bewust Betuwe een bijenboom, officieel Tetradium danielii geheten, bij het gemeentehuis in Maurik. De bijenboom is een gift van Bij Bewust Betuwe en het Tree Center Opheusden (TCO).

Bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening: ze zorgen voor de bestuiving van ruim 75% van alle groente en fruit. Zeker in de Betuwe horen bijen erbij: bloesem en bijen zorgen voor ons fruit. Maar het gaat niet goed met de bijen in Nederland. Door een gebrek aan voedsel en onderdak staat meer dan de helft van alle bijensoorten op uitsterven.

Campagne

Het planten van de bijenboom is onderdeel van de campagne die Bij Bewust Betuwe is gestart met voorlichting en acties voor gemeenten, grondeigenaren, (agrarische) bedrijven, scholen en bewoners van de Betuwe om zo samen te werken aan het vergroten van de biodiversiteit in de Betuwe. Bij Bewust is een initiatief van de Werkgroep Biodiversiteit van de Imkerverenigingen West-Betuwe en Eck & Wiel e.o..

Foto: van links naar rechts de heren Zuidema en Grethe, wethouder Henk de Ronde en de heer Den Haan van Bij Bewust Betuwe.