• Bij DOS Sportief heerst altijd veel activiteit.

    Cees van Cuijlenburg

Bestuur van DOS Sportief gedeeltelijk uit de zorgen

ECK EN WIEL Met de komst van twee nieuwe bestuursleden zijn de zorgen bij DOS Sportief voor een deel weggenomen. Tijdens de ongewoon druk bezochte ledenvergadering was iedereen daar blij mee, maar kwam ook tot uiting dat nog niet alle problemen zijn opgelost. De vereniging speurt nog nadrukkelijk naar iemand die de functie van penningmeester wil vervullen.

Voorzitter Peter van Dijk vertelde in vogelvlucht over de zoektocht naar kandidaat-bestuurders in de afgelopen maanden. Uiteindelijk liep die op een teleurstelling uit. Bovendien kwam er de mededeling dat bestuurslid Madelon Vermeulen klem kwam te zitten vanwege het vervoer naar de toptrainingen van haar dochter.

Met Peter van Dijk en Ria de Boer bleven er op die manier twee bestuursleden over. Daarin kwam verandering met benoeming van Meike van Aalst en Sasha Garbars, beiden uit Rijswijk. De vergadering schaarde zich ook achter het voorstel om Maddy Pameijer te benoemen tot interim-penningmeester. Eerder nam zij in deze functie al afscheid, maar in deze tijdelijke hoedanigheid wil zij DOS Sportief de kans geven om een geschikte opvolger te vinden en in te werken.

Met een bloemenhulde en cadeaubon werd bij monde van Peter van Dijk afscheid genomen van Madelon Vermeulen. De voorzitter van DOS Sportief had eerder de vergadering al laten weten dat de realisering van de sporthal op het sportcomplex in Maurik wacht op het definitieve startsein van de gemeente. Op meerdere vlakken hebben binnenkort besprekingen plaats om de laatste obstakels te pareren.

DOS Sportief maakte 2018 mee als een wisselvallig jaar. Meerdere leidingwisselingen, een teruglopend ledental een begrotingstekort, maar ook mooie resultaten bij alle afdelingen en een zichtbaar en voorbeeldig brok kaderopleiding. Hierdoor kon gemakkelijk intern vervanging van leiding plaatsvinden.

De nieuwe data voor de volgende ledenbijeenkomsten zijn op woensdag 20 november (najaar) en woensdag 21 maart (voorjaar).