• Anja Ton reikt het vignet Gezonde School uit aan Pascha Vink

    Sandra Hacken

Basisschool de Molenwerf is gezond

TIEL De adviseur Gezonde School van GGD Gelderland-Zuid, Anja Ton, overhandigde woensdag officieel het vignet Gezonde School aan directeur Pascha Vink van basisschool de Molenwerf in Tiel. Dit gebeurde als start van het jaarlijkse pleinfeest en de sponsorloop. Met dit vignet laat de Molenwerf zien dat de school structureel werkt aan het verbeteren van de gezondheid van de leerlingen en medewerkers.

De Molenwerf vindt de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk. Werken aan gezondheid op school loont; het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.


THEMA WELBEVINDEN De Molenwerf heeft het vignet Gezonde School behaald op het thema Welbevinden. Dit betekent dat de Molenwerf op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling goed beleid heeft en dat leerlingen zich hier prettig voelen. Dit is ook terug te zien in de veiligheidsthermometer die jaarlijks in de klassen wordt afgenomen, de uitslag van het leerlingentevredenheidsonderzoek en in de tweejaarlijkse monitoring van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De Molenwerf werkt met de methode "Vreedzame School" en heeft een actieve leerlingenraad. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. De leerlingen worden zo betrokken bij het beleid van de school.


PLEINFEEST Dat iedereen welkom is bij basisschool de Molenwerf was woensdag 11 juli te zien bij het pleinfeest van de school, waarbij iedereen uit de wijk welkom was. Men kon genieten van hapjes en drankjes van diverse culturen en er was een grote loterij met mooie prijzen.

Info: www.gezondeschool.nl of www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl