Anadolum mag toch uitbreiden

TIEL - De Turkse super Anadolum hoeft niet te vrezen voor sancties van de gemeente Tiel.door André van der Vlerk@avandervlerkDinsdagavond besloot de commissie Ruimte om ook het buurpand van de supermarkt aan de Grote Brugse Grintweg 57 te bestemmen tot winkelpand. Dit pand, met huisnummer 59, is al enkele jaren eigendom van Anadolum, maar kan volgens het bestemmingsplan alleen voor woondoeleinden worden gebruikt. Om die reden dreigde de gemeente Tiel Anadolum de wacht aan te zeggen.Maar een ruime meerderheid van de commissie Ruimte voelt er niks voor om het Anadolum lastig te maken. In 2013 werd het huidige winkelpand op nummer 57 al als winkelbestemming ingepast. In de geest van dat besluit, zei D66-raadslid Erik Henning dinsdagavond, moet nu ook Grote Brugse Grintweg 59 de bestemming van winkel krijgen. "De levensvatbaarheid staat voorop en die is in het geding als we geen medewerking verlenen aan inpassing in het bestemmingplan." De commissie wil wel dat er aandacht komt voor de verkeersoverlast in de buurt van de Grote Brugse Grintweg en Hoogendijkstraat. Vanwege het drukke verkeer pleitte omwonende Jonker er namens de buurt voor om de bestemming wonen op het pand Grote Brugse Grintweg 59 te handhaven. In 2013 legde de buurt zich neer bij het besluit om nummer 57 te legaliseren, legde Jonker uit. "Nadat de gemeente eerst tegemoet is gekomen aan de winkeleigenaar, is het niet meer dan redelijk wanneer de gemeente nu ons tegemoet komt", sprak hij. "Het is merkwaardig dat op deze manier het handelen tegen een geldend bestemmingplan wordt beloond."Het pleidooi van Jonker vond geen gehoor bij de commissie. Behalve D66 namen ook VVD, Partij van de Burgers, ProTiel, Sociaal Tiel, GroenLinks en ChristenUnie het voor Anadolum op. PvdA daarentegen is juist tegen de legalisering van het tweede winkelpand. De partij volgt daarmee de lijn van PvdA-wethouder Corry van Rhee-oud Ammerveld die vindt dat winkels zoveel mogelijk in het centrum van Tiel geconcentreerd moeten worden en uit 'aanloopstraten' geweerd moeten worden. CDA zei ernstig te twijfelen. Net als PvdA vreest deze partij dat de legalisering van Anadolum op andere plekken in Tiel zal leiden tot precedentwerking.