• import

Aantal WW-uitkeringen in Rivierenland daalt verder

TIEL Eind oktober waren er in Rivierenland nog 3.279 WW-uitkeringen. Dat is 1,4% (48) minder dan in september en 20,3% (836) minder dan een jaar geleden. Daarmee daalt het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland iets minder hard dan gemiddeld in Nederland.

Daar staat tegenover dat het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland al onder het landelijke gemiddelde ligt. Het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking bedraagt in Rivierenland 2,7%, terwijl dat landelijk nog 3,0% is.

Aantal banen blijft groeien

De WW in Rivierenland kan nog verder dalen, want het aantal banen blijft stijgen. In 2018 groeit het aantal banen in Rivierenland met 2,2% waardoor er 2.200 banen bij komen. In 2019 neemt het groeitempo wat af, maar komen er altijd nog 1.400 banen bij. Eind 2019 zijn er in Rivierenland 104.600 banen.

In 2019 groeit de werkgelegenheid in Rivierenland het sterkst in ICT (+5,1%), bij uitzendbedrijven (+4,6%) en in de bouw (+3,4%). Samen leveren die sectoren 900 extra banen. De sector zorg welzijn groeit met 1,6% weliswaar minder sterk, maar door zijn omvang levert die 1,6% groei wel 200 extra banen op.

Extra banen betekent ook extra vacatures, maar de meeste vacatures ontstaan door verloop van personeel. Bijvoorbeeld doordat mensen van baan veranderen of met pensioen gaan. Ook terugkerend tijdelijk werk, zoals seizoenswerk, zorgt telkens voor nieuwe vacatures. In de eerste helft van 2018 ontstonden er in Rivierenland circa 8.200 vacatures. Dit jaar en volgend jaar blijft het aantal vacatures hoog. Dit biedt kansen voor iedereen die werk zoekt. Het zijn niet alleen werklozen die werk zoeken, maar bijvoorbeeld ook werkenden die ander werk willen, herintreders, schoolverlaters en andere starters op de arbeidsmarkt en deeltijdwerkers die meer uren willen werken. Soms zijn er extra inspanningen nodig van werkgevers en werkzoekenden om de vacatures daadwerkelijk te vervullen en de kansen op werk volledig te benutten.