• Omleidingen rondom de werkzaamheden in mei en juni.

    Waterschap Rivierenland

Aanpassing duiker en nieuwe stuw Erichem

ERICHEM In Erichem past Waterschap Rivierenland een duiker aan en bouwt er een nieuwe stuw.

Met de duiker passeert een A-watergang van het waterschap de Erichemseweg ter hoogte van nrs 17 en 19, richting de Linge. De duiker wordt aangepast en een nieuwe stuw wordt gebouwd, ten behoeve van het waterbeheerin de omgeving van Erichem.

Om deze werkzaamheden mogelijk te maken, is gedurende de uitvoering de Erichemseweg in Erichem afgesloten: vanaf maandag 20 mei tot en met donderdag 20 juni.

Het verkeer wordt omgeleid, zie de kaart hierboven voor de routes.