Aanleg extra waterberging bedrijventerrein Kellen gestart

TIEL - Waterschap Rivierenland is in samenwerking met gemeente Tiel gestart met de aanleg van extra waterberging voor het bedrijventerrein Kellen. Dit gebeurt ter hoogte van de Industrieweg door circa 6000 vierkante meter grond af te graven. In een normale situatie staat het afgegraven gebied permanent onder water en ontstaat er een moeraszone met riet. Bij extremere neerslag kan de waterstand in dit gebied stijgen. Hiermee wordt het te veel aan water geborgen.De maatregel maakt deel uit van het waterplan Tiel dat Waterschap Rivierenland en de gemeente Tiel samen uitvoeren om Tiel klimaatbestendiger te maken. De maatregel maakt ook deel uit van de kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein Kellen welke mede mogelijk wordt gemaakt door de Provincie Gelderland. De maatregel is eind 2014 gereed.