• Het eilandje bij de Vurenlaan. Het is in beeld als mogelijke locatie voor de ontwikkeling van tiny houses.

    Wim Timmermans

250 handtekeningen Tiny Houses

TIEL Namens bewoners uit de omgeving van de Vurenlaan sprak de heer Groot in bij de commissie Ruimte. Er zijn zorgen over het burgerinitiatief van de Tiny Houses. Initiatiefneemster Ria Simons heeft de buurt laten weten dat het groengebied en het eilandje zijn geselecteerd als mogelijke locatie.

Volgens Groot is er al jaren een burgerinitiatief gaande in het groengebied. In 2009 was het verwaarloosd en ontstond er een hangplek. Dat had consequenties voor het gevoel van veiligheid onder de omwonenden. Er is toen overleg geweest met wethouder Henk Driessen (CDA). Het gebied is opgeknapt en omgevormd tot een wandelgebied. Later hebben omwonenden een strook groen geadopteerd. Ze hebben het beplant en voeren onderhoud uit. Inmiddels is het gebied rijk aan bijzondere vogels. Groot bood het college 250 handtekeningen van omwonenden aan. Het punt is dat momenteel de hele buurt van het eiland geniet. Als er Tiny Houses komen, ontstaat het gevoel dat het gebied niet meer van iedereen is. De ondertekenaars willen het groen en het eiland behouden voor iedereen.