'De gemeente is er vóór de mensen, en niet andersom!'

Dit is een gevleugelde uitspraak van voormalig VVD raadslid Willem van der Linde. Terecht dat hij de politiek en ambtelijke organisatie in onze gemeente en daarbuiten hier regelmatig aan herinnerde. Politiek en overheid hebben we opgetuigd om gemeenschappelijke doelen van ons als inwoners te bereiken. Raadsleden zijn als volksvertegenwoordigers gekozen om dit belang te beoordelen. Wij zijn er als gemeentebestuurders voor u.

In de strijd van het politiek debat, de berg vergaderstukken en de vele overleggen op het gemeentehuis lijkt het voor u weleens alsof wij raadsleden dit vergeten zijn. Ik lees soms dat wij als raadsleden te ver van inwoners af staan, omdat we alleen maar op het gemeentehuis vergaderen en er regelmatig voorstellen 'over' inwoners in plaats van 'met' inwoners uitgewerkt worden houden we dat in stand. En dat kan en moet anders.

Een voorbeeld: Als liberale partij vinden wij het belangrijk om aan te sluiten bij initiatieven die u als inwoners neemt en die in de wet- en regelgeving passen. De BV Buren is zo'n mooi burgerinitiatief.

Hier hebben inwoners samen wensen uitgevoerd, bijvoorbeeld voor het opknappen van hun directe leefomgeving door snoeien, paden opknappen, evenementen en wandeltochten te organiseren en het in ere herstellen van hoogstamboomgaarden. De gemeente volgt door de onderhoudsplannen te combineren met wensen die de inwonersgroep van BV Buren heeft en door de gemeentelijke kennis en netwerk toe te voegen. Bovendien wordt beperkt financiële steun gegeven. De gemeente doet mee met inwoners. Overheidsparticipatie noemen we dat! Immers bij u leven de wensen, de energie en het plezier bij ontmoeten en samenwerken. Samen zijn we trots op uw resultaat in onze mooie gemeente Buren. Wij zijn er voor u, dus we horen graag over uw initiatief!

Jolijn Zwart-van Kessel

t @JolijnZwartVVD

Raadslid VVD Buren