Politiek

MAURIK Tijdens een openbaar fractievoorzittersoverleg heeft informateur Wouter de Jong maandagavond verslag gedaan van zijn werkzaamheden. De opdracht die hij van de gemeenteraad kreeg bestond uit twee delen: onderzoek doen naar de mogelijkheden voor samenwerking tussen de partijen in de gemeenteraad én de bestuurlijke verhoudingen onder de...
MAURIK Informateur Wouter de Jong heeft de gesprekken met alle fracties en andere betrokkenen afgerond. Het doel van de gesprekken was het onderzoeken van mogelijkheden voor samenwerking binnen de gemeenteraad. Ook heeft een gesprek over de bestuurscultuur in de gemeente Buren plaatsgevonden.
Advertorial
GELDERMALSEN ,,De eerste kennismaking is soms een beetje lastig. Maar ik ben vrolijk en communiceer graag. Vaak vragen mensen waar ik vaker langs ben...
TIEL Aanbevelingen voor een eerlijker verdeling van de kosten van Werkzaak. En aanbevelingen om meer grip te krijgen op de besluitvorming en de sturing van Werkzaak. Dat zijn uitkomsten van het onderzoek naar een voordeligere uitvoering van de Participatiewet.
TIEL In de nieuwe APV is een verbod op lachgas opgenomen. Het geldt in eerste instantie voor het centrum van Tiel.
Advertorial
Groot feest bij Allekabels.nl. De grootste kabelwebshop van Nederland bereikt deze week de mijlpaal van twee miljoen klanten, waarvan ook een groot deel uit Tiel komt. Een...
MAURIK De afgelopen weken heeft informateur Wouter de Jong in de gemeente Buren gesprekken gevoerd met de politieke partijen en andere betrokkenen. De Jong werd aangewezen als informateur nadat tijdens de raadsvergadering van 8 oktober de coalitiebreuk een feit was. Het doel van de gesprekken was het onderzoeken van de mogelijkheden voor...
TIEL De nieuwe leden van de Tielse kinderraad zijn bekend. Maandag 28 oktober om 16.00 uur installeert burgemeester Hans Beenakker de nieuwe kinderraad. Dat gebeurt in de raadzaal van het stadhuis. Familie, leerkrachten en andere belangstellenden zijn welkom bij de installatie.
Advertorial
TIEL Hart for Her is een vrouwensportschool aan de achterzijde van De Vier Gravinnen. Parkeren voor de deur, makkelijk binnenlopen en sporten op eigen...
TIEL Er komt een compensatieregeling voor inwoners met incontinentiemateriaal en medisch afval. Het Tielse college gaat de regeling uitwerken.
TIEL Er is een landelijk Klimaatakkoord. In dat verband moeten alle Nederlandse regio's een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. Zo ook de regio Rivierenland. Rijk en provincie stellen geld beschikbaar. Daarmee moeten de regio, de gemeenten, het waterschap, de woningcorporaties, Alliander en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven...
MAURIK Donderdagavond 10 oktober hebben de fractievoorzitters van de gemeenteraad van de gemeente Buren overleg gehad. Zij hebben gesproken over de stappen die genomen moeten worden om uit de ontstane bestuurscrisis te komen. Afgelopen dinsdag brak Gemeentebelangen Buren (GB) de coalitie. Dit nadat vorige week de wethouders Keller (GB) en...