• Sander van Alfen, Gemeentebelangen Buren.

    Neeltje van Triest

Gesprekken Buren vlot van start

MAURIK Tijdens een speciale overlegavond heeft de winnaar van de verkiezingen in Buren, Sander van Alfen van Gemeentebelangen het startsein gegeven voor verkennende gesprekken met alle partijen. Deze worden gevoerd door  informateur Chris Hekman. Van iedere partij wordt gevraagd twee personen uit te nodigen en Van Alfen is als toehoorder bij deze gesprekken aanwezig.

Van Alfen: ,,Wij gaan met alle partijen in gesprek en sluiten niemand uit. Dat vind ik wel zo netjes. Wij inventariseren onder andere wat de partijen belangrijk vinden, welke onderwerpen niet onderhandelbaar zijn, vragen of ze bereid zijn deel te nemen aan het college en hoe ze hun rol daarin voor ogen hebben. Deze gesprekken vinden maandag, dinsdag na de raadsvergadering en donderdag na de raadsvergadering plaats. Vrijdag schrijft Hekman zijn rapport en presenteert zaterdag zijn bevindingen. Wij doen dit in alle openheid, zodat onze inwoners ook kunnen volgen war we mee bezig zijn.''

Hij noemt thema's als zorg, duurzaamheid en de nieuwe omgevingswet als zaken waar met veel partijen delen overeenkomen. Het accommodatiebeleid en de sloop van het Klokhuis benoemd hij als controversieel en roept het scheidend college op hier geen besluit meer over te nemen.

De sfeer tijdens de raadsvergadering was afwachtend. De PvdA liet bij monde van Daan Russchen weten dat deze partij geen deel wil uitmaken van het nieuwe college. ,,Wij zijn net bekomen van de uitslag en zien er geen meerwaarde in om als eerste met ons in gesprek te gaan.''

Sietske Klein (VVD) liet zich nog niet in de kaart kijken. ''Ons past een bescheiden opstelling.'' Joop de Jonge noemde de mensen op de lijst van Gemeentebelangen 'volksvertegenwoordigers optima forma'.  Alda van Zijl (D66) wilde kwijt dat ze bereid is een constructieve bijdrage te leveren. Riny Veenis (CDA) beschouwde dat er een andere setting met nieuwe mensen op komst is. Kees van de Bijl (PCG) waarschuwde Sander van Alfen. ,,Bij ons is stabiliteit aanwezig en we mochten ondanks alle schommelingen onze drie zetels behouden. Een kleine partij is wat, maar een grote partij ook. U gaat nu de kar trekken, wij zijn benieuwd wie u in die kar laadt.''