• Overhandiging boek

    Erik Möller

Lustrum Stichting Quality Boards

07-11-2019, 17:50 | Lezersnieuws | Frits

Op woensdag 6 november jongstleden werd een bijzondere bijeenkomst georganiseerd op het kantoor van Bierman Advocaten te Tiel door de Stichting Quality Boards, waarbij het eerste exemplaar van de “Handleiding Toezicht & Risico” werd overhandigd door de auteur van het boek, Frits Beunke aan de voorzitter van de stichting, Mieke Boas van der Tas. Het was een feestelijke happening, aangezien met deze overhandiging het vijfjarige bestaan van de stichting werd bekroond. De Stichting Quality Boards werd in 2014 opgericht door Mieke Boas van der Tas als een onafhankelijke non-profit organisatie, die zich ten doel stelt de kwaliteit van toezichthouders in Nederland te bevorderen en hun werkwijze transparant te maken. Zij biedt een platform waar toezichthouders en commissarissen in de publieke- en private sector met elkaar in dialoog kunnen treden om antwoorden te vinden op de meest uiteenlopende onderwerpen en veelal actuele vraagstukken. 

Handleiding Toezicht & Risico beoogt een beknopt naslagwerk te zijn voor niet uitsluitend de commissaris, maar evenzo voor de aandeelhouder en de bestuurder, en het geeft inzicht in wat toezichthouden zoal behelst en welke risico's aan het professioneel toezichthouden verbonden zijn. 

Frits Beunke schreef het Handboek Toezicht & Risico, de risico's van het vak, vanuit zijn ervaring als toezichthouder en als deelnemer aan het programma van de Stichting Quality Boards, een non-profit organisatie die de kwaliteit van toezichthouders beoogt te bevorderen onder andere door de registratie van haar deelnemers in het Register Quality Boards.