• Het gesloopte gemeentehuis in Ochten

    Henk Hoogeveen (RCE)

Wederopbouw in het Streekmuseum

07-03-2019, 13:21 | Lezersnieuws | Edwarn

Op maandagavond 11 maart 2019 om 20.00 uur houdt drs. Roger Crols in het Streekmuseum Baron van Brakell aan de Provincialeweg 21 te Ommeren een lezing over de Wederopbouwperiode van de Betuwse dorpen na de Tweede Wereld Oorlog. Roger, werkzaam bij het Gelders Genootschap, is Architectuurhistoricus en adviseur Erfgoed. Zijn specialiteit is de Wederopbouw periode. Deze duurde vanaf het begin van de oorlog tot ongeveer midden zeventiger jaren. Een in onze streek bekend voorbeeld van de Wederopbouw periode is het gesloopte gemeentehuis in Ochten. Daar is nu een supermarkt op teruggezet. Toch is er nog veel van dat wat in de Wederopbouw periode is gebouwd behouden. Een aantal van die bouwwerken is nu gemeentelijk of rijksmonument. De wederopbouwjaren staan bekend als de jaren waarin, door de pijlsnelle modernisering, de welvaartmaatschappij werd gevormd. Die wederopbouw betrof in de Betuwe niet alleen het herstel van de grote oorlogsschade maar ook de aanpak van de dorpsuitbreidingen (vroeg-naoorlogse wijken), aanleg van nieuwe of verharding van bestaande wegen, de uitvoering van de ruilverkavelingen en de bouw van nieuwe boerderijen. Daardoor is de wederopbouwperiode ook bijzonder in de architectuurgeschiedenis. De architectuur vernieuwde zich in die periode ook door de toepassing van tal van nieuwe bouwmaterialen en werkwijzen. Maar veel van wat toen is gerealiseerd wordt nu bedreigd door afbraak door bijvoorbeeld gewijzigde woonwensen. Roger Crols schetst in zijn lezing op 11 maart een beeld van de architectuur en bouwontwikkelingen in ons land in het algemeen en in de Betuwe in het bijzonder. In die jaren werkte tal van architecten, stedenbouwkundigen, beeldend kunstenaars en bestuurders samen met de bewoners van de dorpen om te komen tot een betere en modernere samenleving na WOII. Wie waren deze ‘verbinders’ en wat waren hun drijfveren? Maar ook wat zijn nu precies de architectonische kwaliteiten van deze periode? En wat is de betekenis ervan voor de huidige tijd? En waaraan kunnen we de gebouwen uit die periode herkennen? En wat maakt de Wederopbouw periode in de Betuwe uniek in de rest van Gelderland? Het wordt een interessante lezing voor jong en oud, voor iedereen die belangstelling heeft voor de recente geschiedenis. Het Streekmuseum heeft voldoende en gratis parkeergelegenheid.