• Gerlof Kooij

    VVD

VVD zegt: “Waterschap Rivierenland heeft behoefte aan visie en duidelijke keuzes”.

18-03-2019, 10:03 | Lezersnieuws | Gerlof

Op 9 maart heb ik mij zelf, Gerlof Kooij (lijst 5, nr.9), in deze krant voorgesteld en toegelicht waarom de VVD het aspect veiligheid prioriteit 1 vindt. We kunnen ons, door de schuld van 440 miljoen Euro geen andere prioriteit veroorloven. De afgelopen dagen zijn de financiële problemen van het Waterschap Rivierenland zo nadrukkelijk uitgelicht in de pers, dat het nauwelijks verdere toelichting vraagt waarom de VVD de afgelopen 4 jaren haar zorgen steeds heeft geuit over de schuldenontwikkeling. Nu lijkt er te weinig geld te zijn om dijkversterkingen op tijd te realiseren waardoor zelfs veiligheidsaspecten onder druk komen. En dat terwijl u in Rivierenland met de grootste verhogingen, ten opzichte van andere waterschappen, van waterschapsbelasting bent geconfronteerd de afgelopen vier jaren. Persoonlijk vind ik dat allemaal zeer onwenselijk en wat mij betreft is het hoog tijd om de koers bij te stellen.

Onze lijstrekker, Andries van der Netten van Stigt, licht de situatie nog eens toe via een filmpje bij dit artikel.

De VVD blijft zich voor u hard maken dat veiligheid de prioriteit krijgt die u verdient en dat er tegelijkertijd wordt gewerkt aan duurzaamheid en een financieel gezonde en beheersbare situatie, waarbij belastingverhoging zoveel mogelijk wordt vermeden. Dat vereist een visie en doeners.

Veiligheid voorop en de financiën op orde. Op 20 maart is het aan u. Stem Lokaal, stem VVD!