Vrijwilligers Tiel profiteren van gezamenlijke scholingsagenda Mozaíek Matchpoint

25-05-2018, 13:05 | Lezersnieuws | Monique

In het voor- en najaar verspreidt Mozaíek Matchpoint digitaal haar scholingsagenda onder alle vrijwilligersorganisaties, werkzaam in Tiel. Op dit aanbod van diverse workshops, trainingen en informatiebijeenkomsten kunnen vrijwilligers die in zorg en welzijn werkzaam zijn, zich inschrijven. Voorheen was het scholingsaanbod van Mozaiek Matchpoint alleen beschikbaar voor Mozaiek vrijwilligers, nu staat het ook open voor vrijwilligers van andere organisaties. Op deze manier kunnen scholingen vaker doorgaan, omdat het minimum aantal inschrijvingen bereikt wordt. Een bijkomend voordeel is dat vrijwilligers zich breder kunnen ontwikkelen dan het werkgebied waarvoor ze nu ingezet zijn.

Een mooi voorbeeld van de bereikte effectiviteit is de training motiverende gesprekstechnieken.  Een training die voor verschillende vrijwilligers van Mozaiek een meerwaarde heeft, bijv. voor de vrijwilligers van de Thuisadministratie. Er waren vier vrijwilligers die zich hiervoor aanmeldden en dat is o.a. vanuit financieel oogpunt gezien te weinig. De verhouding kosten – baten is dan scheef. Door deze training open te zetten voor vrijwilligers van buiten Mozaíek kwamen er nog eens vier aanmeldingen. Daardoor kon de training wel doorgaan.

Ook wat betreft samenwerking zijn er voordelen te behalen. In februari zijn er een tweetal bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met Indigo over Omgaan met psychische problemen. Beide keren waren er maar liefst 24 deelnemers afkomstig van een diversiteit aan vrijwilligersorganisaties. Op de rol staan bijeenkomsten over Laaggeletterdheid, inhoudelijk uitgevoerd door Taalakkoord van Bibliotheek Rivierenland en over Verwarde personen door MEE uitgevoerd. Op verzoek van Klesteo (de kledingbank) hebben wij het organisatorische deel van een bijeenkomst over de nieuwe privacywetgeving uitgevoerd. Klesteo kon de spreker regelen.

Het doel voor het komende jaar is de samenwerking met vrijwilligersorganisaties op dit gebied te versterken en er voor te zorgen dat nog meer organisaties hun trainingen openstellen voor vrijwilligers uit Tiel breed.