• Wethouder Sidali aan het woord

    Joris Dijkema, Kijk & Zie Fotografie
  • Nieuwe bondgenoten

    Joris Dijkema, Kijk & Zie Fotografie

Vier nieuwe partners bij derde bijeenkomst Bondgenootschap voor Geletterdheid Rivierenland

07-04-2016, 16:21 | Lezersnieuws | Lisanne van Iterson

Vier nieuwe bondgenoten hebben zich aan de structurele aanpak van laaggeletterdheid verbonden door het convenant van het Bondgenootschap voor Geletterdheid Rivierenland te ondertekenen. Rabobank West Betuwe, WelzijnGeldermalsen, WelzijnLingewaal en Welzijn Neerijnen sloten zich aan bij het bondgenootschap, dat een jaar geleden is opgericht om laaggeletterdheid in de regio effectiever aan te pakken. Inmiddels zijn 43 lokale en regionale partijen vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband dat op 4 april voor de derde keer bijeenkwam.

In actie tegen laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is overal en komt voor in alle lagen van de bevolking. Om laaggeletterdheid effectiever aan te pakken in regio Rivierenland, is op 25 maart 2015 met 36 partijen een bondgenootschap opgericht. Het bondgenootschap lanceerde tijdens de Week van de Alfabetisering in september 2015 het Actieplan Aanpak Laaggeletterdheid Rivierenland 2015-2017. In dit actieplan staan concrete acties beschreven die gaan zorgen voor het terugdringen van laaggeletterdheid en het structureel borgen van deze aanpak in Rivierenland. Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven helpt de gemeenten en organisaties hierbij. Het samenwerkingsverband is trots dat ook Rabobank West Betuwe, WelzijnGeldermalsen, WelzijnLingewaal en Welzijn Neerijnen het bondgenootschap komen versterken in de uitvoering van dit plan.

Ervaringsdeskundige Rob: ik ben aan het groeien

Wethouder in de gemeente Culemborg Fouad Sidali heette het gezelschap van ongeveer 60 deelnemers van harte welkom. Daarna vertelden Lisanne van Iterson en Ineke van Oort van Stichting Lezen & Schrijven over de lokale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van laaggeletterdheid. Ervaringsdeskundige en Taalambassadeur Rob Weijers vertelde vanuit de praktijk over hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven. "45 jaar heb ik voor de wereld verborgen gehouden dat ik niet kon lezen en schrijven. Ik heb geleefd in spanning en in schaamte. Nu volg ik taallessen en voel ik dat ik aan het groeien ben. Ik ben zelfs ambassadeur geworden! Toen ik voor het eerst mijn verhaal op televisie vertelde wist ik het: ik hoor nu echt bij de wereld." Na zijn indrukwekkende verhaal konden de bondgenoten zich inhoudelijk verdiepen tijdens de verschillende workshops over gezondheidsvaardigheden, de kunst van eenvoudig schrijven en experimenten uit actielijn 4 van het kabinetsprogramma Tel mee met Taal.