• Signaleringsgroep Buren-Stad

    Pierre Rutgers

Vacature voor stadscontactpersoon Zorg voor Buren-Stad

28-04-2019, 22:28 | Lezersnieuws | Pierre

De Signaleringsgroep Buren Stad heeft een subsidie ontvangen van de gemeente Buren waarmee een coördinator voor de mantelzorg in Buren-stad aangesteld kan worden. Dit naar voorbeeld van Kerk-Avezaath waar sinds twee jaar een dorpscontactpersoon werkt in het “Mantelpunt Kerk-Avezaath”. De Signaleringsgroep stelt daarom een vacature open voor een coördinator die gaat werken aan: versterking van de mantelzorgondersteuning en bevordering van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en werving van vrijwilligers voor de zorg. In samenwerking met bestaande zorginstellingen gaat het om mantelzorgondersteuning op stadsniveau. Doel is te bevorderen dat de meer vitale inwoners van Buren-stad zich inzetten voor hun stadsgenoten die beperkingen ondervinden in gezondheid of maatschappelijke participatie.

De Signaleringsgroep zoekt een stimulerende persoonlijkheid die vanuit de lokale gemeenschap op een laagdrempelige manier een intermediair wordt tussen hulpvragers, vrijwilligers en professionals van de zorginstellingen en het zorgplatform Stib.

De Stichting Signaleringsgroep Buren Stad bestaat uit actieve burgers, de wijkagent en een welzijnswerker die de fysieke en sociale veiligheid in Buren Stad bewaakt met whatsapp 112-Buren Stad en www.deoranjeknop.nl.

De gemeente Buren draagt financieel bij aan dit project met de bedoeling dat: • Inwoners meer aan zet komen bij preventie, informele hulp en ondersteuning. • Ondersteuning wordt geboden op het terrein van zorg en welzijn aan inwoners die dat nodig hebben.

De Signaleringsgroep zoekt een stadscontactpersoon voor 12 uur per week, die woont in Buren Stad. Salariëring volgens CAO Zorg & Welzijn. Het is vooralsnog een tijdelijke functie tot eind 2019. Reacties worden vertrouwelijk behandeld.

Reacties graag naar Pierre Rutgers, voorzitter Signaleringsgroep Buren Stad: rutgersp@xs4all.nl