• meubilair en lesmateriaal opgehaald

    Will van Rhee
  • Vrijwilligers halen schoolmeubilair op

    Will van Rhee
  • Veel Schoolmeubilair opgehaald

    Will van Rhee

Scholen schenken meubilair aan SurinameHulp gevraagd bij het laden van een zeecontainer

23-04-2019, 20:02 | Lezersnieuws | Will

schenken meubilair aan Suriname Hulp gevraagd bij het laden van een zeecontainer. Tijdens de voorjaarsvakantie krijgen veel scholen in Nederland nieuw schoolmeubilair. Veel van het oude meubilair is echter nog goed te gebruiken. In Suriname zit men te springen om goed schoolmeubilair, zodat verschillende vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname hard gewerkt hebben en veel schoolmeubilair opgehaald. Eerst ca 160 tafeltjes, stoeltjes, tafels en bureaus bij de PWA school en daarna naar Buren waar de Cambierschool nog ca 50 schooltafeltjes en stoeltjes had opgeslagen. Om 13.00 uur hadden we ook in Buren alles opgehaald. Om 14.30 uur kwamen Ank van Veen en Patrick Hoogweg van de school De Wegwijzer uit Leidschendam, nog met een kleine vrachtwagen, ca 50 tafeltjes en stoeltjes en ca 40 dozen met les- en leesboeken, brengen. Op zaterdagochtend, 11 mei gaan we weer een zeecontainer laden bij de opslagloods aan de Papesteeg 36 te Tiel en dan zal het meubilair ook meegaan. Alle hulp is dan welkom, al was het maar een uurtje. We beginnen om 09.00 uur. Mocht u nog zomerkleding, schoenen ed hebben die u niet meer kunt gebruiken, kunnen die ook mee. In Suriname heerst nog veel armoede en kan men deze hulpgoederen goed gebruiken. Voor meer informatie zie de website www.vriendenvansuriname.nl