• enthousiaste studenten welkom geheten door directies

    SKCN

Opleidingstraject samenwerkende kinderopvangorganisaties van start

08-02-2019, 13:16 | Lezersnieuws | Petra

Op woensdag 6 februari openden de directeuren van kinderopvangorganisaties SKCN (Leerdam), SKV (Vianen) en SKPC (Culemborg/Tiel) de 1e lesavond van het door hen geïnitieerde gezamenlijke opleidingstraject naar een volwaardig MBO-diploma pedagogisch medewerker.

De kinderopvangbranche kampt momenteel met een tekort aan personeel, mede door veranderde regelgeving. Ook SKCN, SKV en SKPC staan voor een uitdaging om de personele bezetting rond te krijgen. Daarom hebben zij de handen ineen geslagen en zijn in samenwerking met opleidingspartner Variva een incompany traject gestart.

Het opleidingstraject is erop gericht om in 1 jaar een volwaardig MBO diploma pedagogisch medewerker niveau 3 te behalen. De kinderopvangorganisaties nemen de kosten voor hun rekening, bieden stageplekken en na het behalen van het diploma krijgt de geslaagde een baangarantie voor 1 jaar.

De studenten gaan als pedagogisch medewerker OVO (Overige Vorm van Opleiden, ook wel 3e leerweg genoemd) werken en leren combineren. Gedurende de 1e helft van de opleiding lopen zij 24 uur per week stage bij een van de kinderopvangorganisaties. Na het behalen van de eerste twee deelexamens biedt de kinderopvangorganisatie waar de stage is volbracht, een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van de verdere opleiding aan. De student treedt dan in dienst bij de kinderopvangorganisatie als ‘pedagogisch medewerker in opleiding’ en is onder begeleiding inzetbaar op een groep. Na het behalen van het diploma zijn de studenten gedurende twee jaar gegarandeerd van een baan bij de kinderopvangorganisatie.

Naast hun stage gaan de studenten een avond per week naar school op een locatie van SKCN en is er zo’n 8 uur per week aan zelfstudie.

In een jaar leren ze alles over het werken in de kinderopvang. De studenten leren hoe ze een bijdrage aan de opvoeding en verzorging kunnen leveren en op welke manier ze hen een emotioneel veilige en stimulerende omgeving kunnen bieden. Het (spelenderwijs) stimuleren van de cognitieve, motorische, sociale, creatieve, emotionele en taalontwikkeling van kinderen en het leren aansluiten bij de manier waarop (jonge) kinderen actief leren, vormen een rode draad in de opleiding.

Begin 2020 zullen de studenten hun opleiding afronden en als volwaardig pedagogisch medewerker in dienst treden. De kinderopvangorganisaties zullen hun nieuwe collega’s met open armen verwelkomen.