• De directie verwelkomt de 300e leerling

    Gea Onink

Op CBS de Hoeksteen in Maurik start de 300e leerling

07-09-2018, 19:56 | Lezersnieuws | Jose

Op de Hoeksteen in Maurik, één van de scholen van het CPOB (Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard) is net na de zomervakantie de 300e leerling gestart. Het leerlingenaantal is in de laatste jaren flink toegenomen. Gelukkig is het gebouw, de Brede School in Maurik, groot genoeg en faciliteert het CPOB de school versneld, zodat alle middelen aanwezig zijn om met 12 groepen te kunnen werken. Zo is er bijvoorbeeld een extra touchscreen geplaatst in juni.

Het enthousiaste team is er vooral op gericht om de kwaliteit van het onderwijs te behouden en te blijven verbeteren.

Op de foto Lieve van Os, de 300e leerling. Zij ontving van de directie van de Hoeksteen een mooi prentenboek: Hoekjes van Geluk. Dat wensen we Lieve en alle andere kinderen toe, want inmiddels is ook leerling 301 gestart.