Ontvlechting samenwerking Ziekenhuis Rivierenland en Tielse Vrijwilligers Organisatie

15-03-2019, 13:31 | Lezersnieuws | T.H.M.

Per 1 april 2019 zullen de werkzaamheden in het Ziekenhuis Rivierenland te Tiel niet meer worden verricht door vrijwilligers onder de vlag van de TVO maar zijn dan vrijwilligers van het Ziekenhuis Rivierenland zelf.

De samenwerking tussen ZR en TVO is, vanaf 1975 tot heden, altijd naar volle tevredenheid van beide partijen verlopen. De continuïteit en kwaliteit van de coördinatie van de vrijwilligers is door het bestuur van de TVO niet meer te garanderen. ZR heeft derhalve in goed overleg besloten om de coördinatie en aansturing van de vrijwilligers in eigen hand te nemen. Per 31 maart 2019 zal de samenwerkingsovereenkomst tussen ZR en TVO worden beëindigd.

Wij als bestuur van de TVO willen de directie van ZR en heel de ziekenhuisorganisatie, alsmede alle ZR-Vrijwilligers hartelijk danken voor de fijne samenwerking en inzet gedurende lange tijd door het bevorderen van het welzijn en welbevinden van de patiënten in Ziekenhuis Rivierenland. Het TVO-Bestuur wenst de vrijwilligers heel veel succes en voldoening als ZR-Vrijwilliger.

Onder de Stichting Tielse Vrijwilligers Organisatie vallen ook TVO-Soos West, TVO-Dameskoor, TVO-Mediagroep en de jaarlijkse TVO-Ouderenreis. Meer informatie staat op onze website: www.tvo-tiel.nl.