• Plannen voor Boulodrome de Teerling

Nieuwjaarsreceptie Jeu de Boules vereniging de Teerling

07-01-2016, 13:01 | Lezersnieuws | Jeu de Boules vereniging de Teerling

Dinsdag 5 januari hield Jeu de Boules vereniging de Teerling in Tiel onder veel belangstelling de nieuwjaarsreceptie.

Op uitnodiging waren ook aanwezig de heren Dikker en van Berkum van de Fa. Sliepen en de wethouder van sport, de heer Driessen.

Onder het genot van oliebollen en champagne presenteerde voorzitter Rinie van Hensbergen de plannen voor de toekomstige binnenspeelruimte "de Boulodrome".

Hij gaf aan, dat het huidige clubgebouw niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en onvoldoende ruimte geeft voor het grote aantal clubleden.

Ook voor het spelen van competitie met andere verenigingen zijn de banen veel te klein en het plafond te laag.

Vervolgens presenteerde de heren Dikker en van Berkum van de Fa. Sliepen met videobeelden diverse tekeningen en een impressie van de plannen voor "de Boulodrome".

De clubleden waren zeer enthousiast over de getoonde beelden, maar de belangrijkste vraag was, waar komt het geld vandaan?

De voorzitter stelde, dat er nog vele onderhandelingen gaande zijn en komen over dit onderwerp.

Door penningmeester Bert van Oosterwijk werd uitleg gegeven over de mogelijkheid om met obligaties mee te doen voor zowel leden als niet leden.

Het was een inspirerende nieuwjaarsreceptie en de Teerling is het nieuwe jaar met grote ambitie van start gegaan.