• het Bestuur op voorgrond van links naar rechts Alice Tjaden, Hanny de Rooij, Ray Peters, achtergrond vanaf links Frans van Oostveen, Rijk van Alfen en Will van Rhee

    Hanny de Rooij

Nieuwe bestuursleden voor de Stichting Burgerweeshuis Tiel

19-07-2019, 11:12 | Lezersnieuws | Will

Het College van Regenten van de Stichting Burgerweeshuis Tiel bestaat uit 5 bestuursleden en een administrateur.

Door het vertrek van Mya van Amersfoort en Frits Coumans ontstonden er 2 vacatures. Die hebben we kunnen opvullen door de komst van Alice Tjaden, manager GGD Rivierenland en Rijk van Alfen, financieel deskundige bij SCW/Woongaard.

Het College bestaat nu uit: Frans van Oostveen, voorzitter Will van Rhee Secretaris, Rijk van Alfen penningmeester, Hanny de Rooij bestuurslid onder andere belast met pachtzaken en Alice Tjaden. Ray Peters is de administrateur van de Stichting.

De Stichting ondersteunt projecten voor de jeugd (27 jaar) in Tiel of projecten door Tielse jeugd in derde wereldlanden. Tevens ondersteunt de Stichting projecten voor Tielse mensen (zonder leeftijdsgrens) met een verstandelijke beperking.

Heeft u een mooi jeugd project? Kijk dan even op onze site en check of het in aanmerking kan komen voor een financiële ondersteuning. zie www.burgerweeshuistiel.com