• Ondertekenen van de stichtingsakte

    Jur van den Akker

Diaconaal Centrum Tiel opgericht

30-06-2017, 13:11 | Lezersnieuws | Han van Bockel

Op 27 juni 2017 zijn vertegenwoordigers van de Protestantse Gemeente Tiel, de R.K. Parochie H. Suitbertus en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Tiel bij de notaris geweest om de Stichtingsakte te ondertekenen van de Stichting Diaconaal Centrum Tiel (DCT).

Al geruime tijd zijn de initiatiefnemers actief geweest om de oprichting van de Stichting DCT per 1 juli 2017 te realiseren. De Stichting DCT zal zich in eerste instantie richten op het voortzetten van drie lopende activiteiten: het Inloophuis Tiel, de stadsmoestuin Franciscushof en de Tielse Maatjes. Maar in de toekomst worden nieuwe activiteiten op sociaal/maatschappelijk terrein verwacht.

Met de oprichting van het Diaconaal Centrum Tiel zal er naar verwachting een bredere achterban ontstaan die de activiteiten van het Inloophuis en de Franciscushof (onze huidige kernactiviteiten) draagt. Met de verzelfstandiging van het Inloophuis, de Franciscushof en de Tielse maatjes in de Stichting DCT worden bredere mogelijkheden gecreëerd voor ondersteuning op het gebied van samenwerking, werving van vrijwilligers en financiële middelen.

Het Inloophuis Tiel is al vanaf 1988 actief aan het Kerkplein 1A (naast de Sint Maartenskerk). Tussen 12.00 en 15.00 uur is iedereen welkom die in een huiskamerachtige sfeer behoefte heeft aan gezelschap, een luisterend oor, een warme maaltijd enz. Alle dagen van het jaar! Dat deze opzet in een behoefte voorziet is duidelijk: al vele jaren bezoeken vaste én nieuwe gasten het Inloophuis.

In 2014 is de stadsmoestuin Franciscushof aan de J.D. van Leeuwenstraat opgezet om mensen te activeren en op biologische wijze producten te verbouwen. De opbrengst van de tuin wordt hoofdzakelijk benut om de maaltijden in het Inloophuis mogelijk te maken.

In 2016 is het project Tielse Maatjes gestart om mensen te ondersteunen die in psychische problemen terecht zijn gekomen. Het Maatje is de gesprekspartner die probeert mensen weer verder op weg te helpen.

De oprichters van de Stichting DCT hopen nog jarenlang vanuit geloof, hoop en liefde een bijdrage te kunnen leveren aan de Tielse samenleving.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Jur van den Akker (06-31301064) of Han van Bockel (06-36394036)