• De entree van de bibliotheek is bij de oranje pijl.

    Theo Doreleijers

Bibliotheek Lienden gaat verhuizen

25-04-2019, 12:18 | Lezersnieuws | Peter

Karmac Bibliotheek verzorgt al sinds begin 2014 de bibliotheek in Lienden. Sinds 2017 is daar de dienstverlening via de servicepunten in Beusichem, Buren en Maurik aan toegevoegd. Het aantal leden en uitgeleende boeken groeit gestaag. In 2018 nam het aantal leden van Karmac Bibliotheek in de gemeente Buren toe met bijna 20% en het aantal uitleningen met 11%. Ook dit jaar gaat de groei gestaag voort. Vanwege het voornemen van de verhuurder SWB om een deel van de begane grond van het Kulturhus in Lienden om te bouwen tot woningen moest de bibliotheek uitkijken naar een andere locatie. Die is gevonden in het Huis van Lienden, Blommeland 14 te Lienden. In de nieuwe bieb is, behalve ruimte voor de boekenkasten, ook ruimte beschikbaar voor activiteiten zoals bijeenkomsten voor laaggeletterden, voorleesuurtjes, etc.

De verhuizing staat gepland van 6 tot en met 8 mei. Daardoor is de bieb op 7 en 8 mei gesloten. Vanaf vrijdag 10 mei kunnen de leden op de nieuwe locatie hun boeken komen lenen en inleveren. De openingstijden blijven vooralsnog ongewijzigd: Dinsdag van 11:00 tot 16:00 uur, woensdag van 12:00 tot 17:00 uur en vrijdag van 15:00 tot 20:00 uur. Karmac verwacht dat de openingstijden spoedig kunnen worden verruimd. Voor de servicepunten blijft de dienstverlening ongewijzigd.