• Esther Portegies

    Maurits Gemmink

Best bewaarde geheim van GelderlandMeer aandacht voor Rivierenland

01-03-2019, 12:12 | Lezersnieuws | Esther

“Het best bewaarde geheim van Gelderland is dat Gelderland niet bestaat. Als je in onze provincie woont, dan ben je Veluwenaar, Achterhoeker, Rivierenlander of stedeling. In die zin bestaat Gelderland dus niet.” Aldus de lijsttrekker voor de SP Gelderland. Het is daarom belangrijk dat iemand uit Rivierenland in de provincie zit.

Esther Portegies uit Rivierenland doet mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Voor de SP staat ze 20 maart 2019 op nummer zes. Momenteel heeft de SP zes mensen in de Provinciale Staten van Gelderland. Portegies is werkzaam als financieel beleidsmedewerker bij de gemeente Buren. Als vrijwilliger begeleidt ze reizen voor mensen met een beperking. Als SP’er ondersteunt Portegies bezorgde burgers bij het tegengaan van vervuilde slibstort. Ook voerde ze, met succes, actie voor uitstel van het omgekeerd inzamelen door vuilophaler AVRI.

Gratis openbaar vervoer

“Het provinciebestuur heeft tot nu toe vooral ingezet op het behagen en aantrekken van bedrijven. Ik wil dat het geld van de provincie anders verdeeld wordt. Als SP’er richt ik mij op de belangen van álle inwoners. Daarbij wil ik de regio Rivierenland extra onder de aandacht brengen”. Aldus Portegies. Fruit en regionale producten moeten wat haar betreft actiever worden gepromoot. Ook wil ze meer goedkope woningen, goede isolatie van huizen en gratis openbaar vervoer in de daluren.

In de provincie denkt Portegies nog beter dan nu voor het Rivierenland te kunnen opkomen. Want het is een geheim dat Gelderland niet bestaat, maar geen geheim dat de afgelopen jaren veel is blijven liggen”, vindt Portegies.