• Ypsilon Tiel Bewindvoering

    Theo Bianchi
  • Ypsilon Tiel Bewindvoering

    Theo Bianchi
  • Ypsilon Tiel onderdeel van de MIND beweging

    Theo Bianchi

Ypsilon organiseert info-avond Bewindvoering. Voor iedereen die met bewindvoering te maken heeft.

05-11-2017, 19:20 | Lezersnieuws |

Datum:

donderdag 7 december 2017, 18:45 tot 22:00

Locatie:

De Vier Gravinnen 2, Tiel
De Vergulde Graaf
Tiel

Voor wie: iedereen die privé of professioneel met bewindvoering te maken kan krijgen.

Hoe kun je maatschappelijke teloorgang van je familielid voorkomen? Welke beschermende maatregelen zijn er? Wat is het verschil tussen mentorschap, bewindvoering en curatele? Wat zijn de kosten die aan deze maatregelen zijn verbonden? Is het handig om als familielid bewindvoerder te zijn?

Daar willen we het op onze thema-avond op 7 december over hebben.

De inleiding wordt verzorgd door Heleen den Brok. Ze is bewindvoerder en naamgever van DenBrokSHV - Schuld Hulp Verlening, in de regio Oss.

Verder is Josje Doorenbosch aanwezig. Ze is als beleidsadviseur sociaal domein werkzaam bij de gemeente Tiel. Vanuit die invalshoek kan ook zij vragen op het terrein van schuldhulpverlening beantwoorden.

De avond is bedoeld voor cliënten, naasten, zorgprofessionals, mensen werkzaam in het sociaal domein en ieder ander die te maken kan krijgen met financiële problematiek a.g.v. een psychiatrische aandoening, niet aangeboren hersenletsel, dementie of verslavingsproblematiek. Kortom iedereen die professioneel of privé met bewindvoering te maken kan krijgen is van harte welkom.

U kunt ook vooraf uw vragen bij ons indienen. We nodigen hierbij ook familie uit hun ervaring in de vorm van een beknopte casus aan ons mee te geven. Eventueel kunt u dit op de avond zelf verder toelichten.

Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Aanmelden (gewenst) via: www.ypsilontiel.nl/bewindvoering/

Ypsilon verenigt familie en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Ypsilon Tiel is in september 2016 van start gegaan en daarmee de jongste van de 43 lokale afdelingen die er in Nederland zijn. Hiermee is ook in Tiel de mogelijkheid gerealiseerd om met elkaar ervaringen te delen en kennis uit te wisselen. Daarnaast worden lokaal en regionaal de belangen van deze vaak onzichtbare groep behartigd bij de GGZ, de beleidsmakers en andere relevante partijen. Daarmee sluit Ypsilon Tiel naadloos aan bij dat wat Ypsilon op landelijk niveau beoogt.

Ypsilon-Tiel werkt in Rivierenland samen met andere partners en maakt daarmee deel uit van MIND. MIND is een beweging die voortgekomen is uit de samenwerking van verschillende cliënten- en familieorganisaties die actief zijn binnen de psychische gezondheid. MIND wil samen de psychische gezondheid in Nederland verbeteren en mensen die (zelf of bij hun naasten) te maken krijgen met psychische problemen ondersteunen.