• Buren 27-03-2014
    Installatie raad Buren, gemeente,
    iov Gemeente Buren.
    Foto Raphaël Drent, Tiel.

    Raphael Drent

Wmo en jeugdhulp

Onlangs heeft de raad van Buren het beleid voor de komende jaren vastgesteld als het gaat om de Wmo en jeugdhulp. Twee belangrijke onderwerpen, omdat het gaat om jongeren, volwassenen en ouderen die hulp nodig hebben. Sinds 2015 zijn deze taken bij de gemeenten ondergebracht. Om alle nieuwe en gewijzigde taken zo goed mogelijk te regelen en in beeld te krijgen, moest de afgelopen twee jaar veel worden geregeld. Zodat inwoners zo min mogelijk hinder hiervan hadden. Nu gaan we een periode in waarin we kijken wat we gaan aanpassen en vernieuwen. Dit is en blijft een uitdaging voor de gemeente, inwoners en organisaties. Maar het biedt zeker ook nieuwe kansen. Omdat we hierdoor hulp beter kunnen afstemmen op wat echt nodig is. We kunnen er meer samenhang in aanbrengen. In het beleidsplan is een aantal thema's belangrijk: kinderen en jongeren, (kwetsbare) ouderen en preventie. En natuurlijk willen we dat de dienstverlening goed is geregeld en u mogelijkheden biedt om uw eigen keuzes te maken. Dé inwoner bestaat niet. Ieder mens is anders en iedere situatie is anders. In het eerste kwartaal van dit jaar wordt een jaarplan opgesteld. De PvdA vindt het belangrijk hier inwoners bij betrekken. Mocht u hierover willen meepraten of suggesties hebben, schroom dan niet contact op te nemen. En wellicht kent u het STIB al. Dit is het gebiedsteam waar u terecht kunt met allerlei vragen, zorgen of ideeën over zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien. Het telefoonnummer van Stib is 0344-68 06 70. De medewerkers van STIB staan voor u klaar om met u mee te denken als u een vraag heeft, en met u een passende oplossing te zoeken.

Maaike Baggerman,

fractievoorzitter PvdA Buren.