• Raphael Drent

Tiel worstelt maar zal bovenkomen

Het uitgangspunt van de PvdA Tiel is dat in een zorgzame gemeente familie, vrienden en buren naar elkaar omkijken. De gemeente geeft informatie en verbindt; regelt extra hulp, ondersteuning en zorg waar dat nodig is. Daarbij geldt "eigen verantwoordelijkheid eerst", want iedereen wil graag zelf op eigen kracht (leren) lopen. Iedereen wil voor zichzelf en zijn of haar eigen kinderen zorgen. Een baan hebben om trots op te zijn, een woning, gezond en goed eten, goed onderwijs en gezellig sporten of muziek maken. Kortom een waardig bestaan.

Maar dat wil niet zeggen dat u het zelf moet rooien, uitzoeken en oplossen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid inwoners te informeren over de mogelijkheden die u heeft. Waar kunt u terecht met welke vraag, welke instanties of regelingen zijn er voor u en wat kan er als het u niet zelfstandig lukt. De gemeente stimuleert iedereen zoveel mogelijk om de regie over zijn of haar leven op te pakken, maar zorgt er ook voor dat er niemand tussen de mazen door glipt wanneer het niet lukt. Daar maakt de PvdA Tiel zich altijd hard voor.

Goede zorg en ondersteuning dicht bij de inwoners is een duidelijk speerpunt van de PvdA. Met de "Sociale Poort van Tiel" zet Tiel stappen richting brede wijkteams, een duidelijke wens van de PvdA. Zo wordt de verbinding tussen inwoners en de juiste zorg helderder en sterker.

Daarnaast hebben wij de afgelopen periode er voor gezorgd dat gezinnen die een start willen maken op de koopwoningmarkt sinds augustus gebruik kunnen maken van de starterslening. De realisatie van het nieuwe zwembad is gestart, een zwembad zonder gasaansluiting maar met zonnepanelen en overal LED verlichting. Verder is de nieuwbouw van de MAVO geopend. Hierdoor krijgt ook het lokale onderwijs weer een flinke opsteker. Om op eigen benen te staan en gelijke kansen te krijgen is goed onderwijs in Tiel onmisbaar, het onderwijs is dan ook veilig bij de PvdA.

Goed onderwijs moet gekoppeld worden aan goede stage- en leerwerkplekken. Vooral voor VMBO en MBO studenten is het moeilijk om een stageplek te vinden in onze regio. De PvdA Tiel vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft bij het beschikbaar stellen van stageplekken, daarom dient de PvdA tijdens de begrotingsraad een motie in waarin we het college oproepen om werk te maken van het zelf beschikbaar maken van stageplekken. Deze motie lijkt veel steun te krijgen vanuit de raad.

Tiel heeft het moeilijk maar samen moet het goedkomen!

[Kamiel Gullikers[

Fractievoorzitter PvdA Tiel